Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2016. február 23-ai ülése

Írta:  2016.02.18.

MeghívópdfMH0223.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0223.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-15.pdfKt-15.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
KT-01.pdfKt-01.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-01kieg1pdfKt-01kieg1.pdf

Kt-01kieg2pdfKt-01kieg2.pdf

Kt-01kieg3pdfKt-01kieg3.pdf

Kt-01kieg4pdfKt-01kieg4.pdf

 

3, A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
KT-9.pdfKt-09.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
KT-34.pdfKt-34.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében
KT-5.pdfKt-05.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

6, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
KT-31.pdfKt-31.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila alpolgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

7, ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés
KT-10. pdfKt-10.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról
KT-32.pdfKt-32.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

9, Kerületi Sportszervezetek 2015/2016. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása
KT-26. pdfKt-26.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról pályázat elbírálása
TFFB-4.pdfTF-4.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

11, „Bókay-kert meglévő BMX versenypálya felújítása és gördeszkapálya építése” építési beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-3.pdfTF-3.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, „Zöld Liget Óvoda tornaszoba és külső foglalkoztatók kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-5.pdfTF-5.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

TF-5kieg1pdfTF-05kieg1.pdf

 

13, Egyebek