Tulajdonosi Bizottság 2016. május 4-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2016.04.28.

Tulajdonosi Bizottság 2016. május 4-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

 pdfMh0504.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHk0504_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfJkv0504.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról Kt-82

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-82.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-99.pdf

 

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-96

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 pdfKt-96.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgálati tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató, Jankó Zoltán könyvvizsgáló

 pdfKt-97.pdf

 

5.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása Kt-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-84.pdf

 

6.) Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal Kt-88

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 pdfKt-88.pdf

 

7.) Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása Kt-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Palócz Norbert gazdasági igazgató – Heim Pál Gyermekkórház

 pdfKt-85.pdf

 

8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-73

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvez. ig., dr. Maitz László korábbi ügyvez. ig., Simon Balázs gazd.ig.

 pdfKt-73.pdf

 

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel Kt-79

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bíró Csaba és  Szoboszlai Zoltán KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet 

 pdfKt-79.pdf

 

10.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  pdfKt-52.pdf

 

11.) Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről Kt-61

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-61.pdf

 

12.) Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról Kt-74

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-74.pdf 

 pdfKt-74kieg1.pdf

 

 

13.) Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról Kt-80

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-80.pdf

 

14.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról Kt-67

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-67.pdf

 

15.) Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner Kt-68

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-68.pdf

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-95

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 pdfKt-95.pdf

 

17.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 

18.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala Kt-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, ügyvezető igazgató

 pdfKt-89.pdf

 

19.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-75.pdf

 

20.) „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-93.pdf

 

21.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-56.pdf

 

22.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója Kt-57

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes, kapitányságvezető

 pdfKt-57.pdf

 

23.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. ezredes, Tordai László tü. őrnagy

 pdfKt-59.pdf

 

24.) Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Taj-01 (Kt-62)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj-01_62.pdf

 

25.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-22.pdf

 

26.) A Lőrinci piacon található 155447/3/A/78 hrsz-on nyilvántartott, 17 m2 nagyságú üzlethelyiség határozott időtartamra szóló bérbevételére vonatkozó döntéshozatal Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-23.pdf

 

27.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Bányai Júlia u. 6/a szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában Tul-24

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-24.pdf

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Forgó u. 41. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-25.pdf

 

29.) Budapest XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Tul-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-26.pdf

 

30.) Budapest XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-27.pdf

 

31.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-28.pdf

 

32.) „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betározó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Tul-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-29.pdf

 

33.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-30

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTul-30.pdf

 

34.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 1317/58 helyrajzi számú ingatlan tekintetében természetes fürdőhely üzemeltetése céljából a Tavirózsa Kemping Kft. részére Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-33.pdf

 pdfTul-33kieg1.pdf

 pdfTul-33kieg2.pdf

 

35.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-37

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-37.pdf

 

36.) „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-38.pdf

 

37.) „Nemes utca 22. Termelői piac helyének kialakítása” beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfTul-39.pdf

 

38.) Követelésről lemondás – kamattartozás elengedése Kt-54/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-19/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. Tul-20/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41.) Követelésről lemondás – tartozás elengedése Tul-21/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-31/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-32/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-34/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-35/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-36/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

47.) Egyebek

 

 

H1.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása Kt-102

pdfS1-102.pdf

 

Hír naptár

« November 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Csatlakozz közösségünkhöz