Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. október 10-én (kedden) 16 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

Írta:  2017.10.06.

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. október 10-én (kedden) 16 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH_171010egyuttTUK.pdf

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Kirkov Konsztantinov Vladimir elnök – Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

Dimity Boriszláv elnök – Szerb Nemzetiség Önkormányzat

 

2./ Egyebek