Tulajdonosi Bizottság 2019. november 25-i (hétfő) 11.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2019.11.22.

Tulajdonosi Bizottság 2019. november 25-i (hétfő) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20191125_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20191125_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20191125_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Tulajdonosi Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata Tul-70

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfTul-70.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-115.pdf

 

3.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

 

4.) Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére Kt-112

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-112.pdf

 

5.) „Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család– és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest Vezér utca 52., épület átalakítása, bővítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

6.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése I.I. ütem (HRSZ.: (151164) 151126/56 és 151126/57)” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Kt-111

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-111.pdf

 

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-118/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

8.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz.-ú közterület használatára hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása Kt-116/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

9.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

10.) Döntés követelésről való lemondás tárgyában Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Döntés követelés engedményezése tárgyában Tul-64/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

13.) Budapest, XVIII. kerület 152538 hrsz.-ú, természetben a 1184 Budapest, József u. 33. szám alatt található ingatlan 24/100-ad tulajdoni hányadával kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-63/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

16.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-65/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

17.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és más kerületi önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog cseréje ügyében Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

18.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ELŐTERJESZTÉS:

 

H1.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester