Tulajdonosi Bizottság 2019. december 10-i (kedd) 11.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2019.12.06.

Tulajdonosi Bizottság 2019. december 10-i (kedd) 11.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH20191210_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20191210_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20191210_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról Kt-136

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-136.pdf

 Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2.) A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve Kt-137

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-137.pdf

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-134

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetője,

Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnok

pdfKT-134.pdf

 

 

4.) Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020. felülvizsgálatáról Kt-131

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-131.pdf

 

 

5.) Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata Kt-129

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-129.pdf

 

 

6.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-128

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-128.pdf

 

 

7.) Döntés pályázattal kapcsolatosan Kt-138

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-138.pdf

 

 

8.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása Kt-141

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-141.pdf

 

 

9.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-142/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

10.) A Havanna lakótelepen található önkormányzati tulajdonú 151126/47 hrsz.-ú telekingatlanon ideiglenes építési engedéllyel épült szolgáltatóházzal kapcsolatos döntéshozatal Kt-139/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

11.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (2 év) Tul-73/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

12.) Döntés követelés elengedése tárgyában Tul-74/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

   

 

13.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/75 hrsz.-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

(A Bizottság 2019. november 25-i ülésén elnapolt napirend)

 

 

14.) Döntés az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog rangsorának megváltoztatása tárgyában Tul-75/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Egyebek

 

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Pestszentlőrinc – Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester