Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. június 29-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Írta:  2020.06.22.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. június 29-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20200629_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20200629rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20200629rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról KT-44pdfKT-44.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-66pdfKT-66.pdf

+ Kieg.1pdfKT-66kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve KT-54pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról Táj.01/50pdfTaj01-50.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Tájékoztató a Szociális Szolgálatok 2019. évi szakmai munkájának értékeléséről ESzB-6pdfESzB-6.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Egyebek