Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. július 5-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2021.06.30.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. július 5-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20210705_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210705_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210705_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-169pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-198pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026) elfogadása KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ, ESZI, EBI, Bp18 Egyesített Óvoda intézményvezetői

4./ Döntés a Szociális Szolgálatok 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról és szakmai munkájuk értékeléséről ESzB-4pdfESzB-4.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna

5./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervéről ESzB-3pdfESzB-3.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása ESzB-2/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

+ Kieg.1

7./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-1/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Egyebek