Képviselő-testület 2022. november 30-ai (szerda, 16.00 órai) ülése

Írta:  2022.11.25.

MeghívópdfMH1130_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1130_KT_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1130_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-214           rendkívüli eljárással!pdfKT-214.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

KT-220          rendkívüli eljárással!pdfKT-220.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-220kieg1 pdfKT-220kieg1.pdf

KT-220kieg2 pdfKT-220kieg2.pdf

KT-220kieg3pdfKT-220kieg3.pdf

KT-220kieg4pdfKT-220kieg4.pdf 

 

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-195           rendkívüli eljárással!pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4.) Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-194           rendkívüli eljárással!pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

5.) Rendeletalkotás a településkép védelméről

KT-188           rendkívüli eljárással!pdfKT-188.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Rendeletalkotás az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

KT-215           rendkívüli eljárással!pdfKT-215.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7.) Rendeletalkotás a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-216           rendkívüli eljárással!pdfKT-216.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

KT-216kieg1.pdfKT-216kieg1.pdf

 

8.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-204           rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

9.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-190           rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

10.) Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-185           rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének elfogadása

KT-201           rendkívüli eljárással!pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.) Lőrinc 2000 Sportegyesülettel együttműködési megállapodás megkötése

KT-198           rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán – az egyesület elnöke

 

13.) Döntés a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

KT-207           rendkívüli eljárással!pdfKT-207.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa PhD.

 KT-207kieg1pdfKT-207kieg1.pdf

 

14.) Döntés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére történő adományozásról

KT-219           rendkívüli eljárással!pdfKT-219.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető,

Tordai László tű. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 

15.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KT-221          rendkívüli eljárással!pdfKT-221.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 KT-221kieg1pdfKT-221kieg1.pdf

 

16.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/50 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről

KT-189           rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

17.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/53 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről

KT-193           rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

18.) Döntés a Budapest XIII. kerület, 25838/7/A/81 helyrajzi számú, természetben a 1138 Budapest, Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről

KT-205           rendkívüli eljárással!pdfKT-205.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

19.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása

KT-217           rendkívüli eljárással!pdfKT-217.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

20.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatában lévő Budapest XVIII. kerület 140695/0/A/2, 151126/16/A/298, és a 151126/16/A/299 helyrajzi számú helyiségek használatára vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

KT-187           rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

KT-206           rendkívüli eljárással!pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

22.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában

KT-209           rendkívüli eljárással!pdfKT-209.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

23.) A 255/2022. (X.27.) számú Kt. határozat módosítása

KT-210           rendkívüli eljárással!pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

24.) Döntés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről

KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

25.) Döntés az igazgatási szünettel kapcsolatban

KT-203          pdfKT-203.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

26.) Döntés a közvilágítás üzemeltetéséről a veszélyhelyzet során

KT-199          pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

27.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

KT-211           rendkívüli eljárással!pdfKT-211.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 KT-211kieg1 - 3. határozatpdfKT-211kieg1.pdf

 

28.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. részére

KT-213           rendkívüli eljárással!pdfKT-213.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29.) Javaslatok a 2023. évi helyi kitüntetések odaítélésére

KTZ-218/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

30.) Döntés a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

KTZ-200/Z    Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

31.) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása

KTZ-192/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Marton Attiláné pályázó

 

32.) Döntéshozatal késedelmi kamattartozás elengedéséről

KTZ-197/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

33.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 9-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó Önkormányzatot megillető előbérleti joggal kapcsolatban

KTZ-196/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

34.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről

KTZ-208/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

35.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan

KTZ-212/Z    rendkívüli eljárással! Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

36.) Beszámoló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében 2022. évre meghatározott feladatok végrehajtásáról

KT-191 rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Tóth Anna intézményvezetők

 

37.) Interpellációk

 

38.) Kérdések

 

39.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról

KT-222/Z       rendkívüli eljárással!            Zárt ülés!       Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

 

S2.) Támogatási szerződés megkötése a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városierdő programja keretében városierdő szemléletű erdőgazdálkodási munkálatok végzésére a Budapest XVIII. kerület, 156085 helyrajzi számú ingatlanon található erdőrészleten a 2023- 2027. közötti időszakban

KT-223pdfS2-KT-223.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

S3.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése II. ütem” beruházási alapokmányának ismételt jóváhagyása

KT-224pdfS3-KT-224.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S4.) Rendeletalkotás a települési adókról szóló 26/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

KT-225pdfS4-KT-225.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S5.) Indítvány a „Lakásért életjáradék” programban résztvevő járadékosok helyzetének könnyítésére

KT-226pdfS5-KT-226.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester