Tulajdonosi Bizottság 2022. november 29-i (kedd) 14.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2022.11.25.

Meghívó pdfMH20221129_TUL.pdf

Határozat-kivonat  pdfHK20221129_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv  pdfJKV20221129_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről Kt-220

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-220.pdf

 pdfKT-220kieg1.pdf

 

 

2.) A Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkaterve Kt-201

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-201.pdf

 

 

3.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/50 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-189

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-189.pdf

 

 

4.) Döntés a Budapest IX. kerület, 38236/211/E/53 helyrajzi számú, természetben a 1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-193

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-193.pdf

 

 

5.) Döntés a Budapest XIII. kerület, 25838/7/A/81 helyrajzi számú, természetben a 1138 Budapest, Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-205

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-205.pdf

 

 

6.) A „GÖRPARK építése a Bókay-kertben” tárgyú Beruházási Alapokmány ismételt jóváhagyása Kt-217

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-217.pdf

 

 

7.) Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatában lévő Budapest XVIII. kerület 140695/0/A/2, 151126/16/A/298, és a 151126/16/A/299 helyrajzi számú helyiségek használatára vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Kt-187

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-187.pdf

 

 

8.) Döntés az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés módosítása tárgyában Kt-209

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-209.pdf

 

 

9.) A 255/2022. (X. 27.) számú Kt. határozat módosítása Kt-210

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-210.pdf

 

 

10.) A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2018/2019-es TAO programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Kt-211

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-211.pdf

 

 

11.) Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. részére Kt-213

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-213.pdf

 

 

12.) „Kondor Béla Közösségi Házban hőszivattyús fűtés és napelemes rendszer kiépítése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Tul-28

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-28.pdf

 

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Csontváry K. T. utca 30-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról Tul-21/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) helyrajzi számon nyilvántartott közterület egy részének használatáról Tul-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (155753) helyrajzi számú (Tóth Árpád utca) közterület 6,0 m2 nagyságú területének használatáról Tul-23/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

16.) Döntéshozatal késedelmi kamattartozás elengedéséről Kt-197/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számú, természetben a 1184 Budapest, Lakatos út 9-13. szám alatt található üzlethelyiségre vonatkozó Önkormányzatot megillető előbérleti joggal kapcsolatban Kt-196/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

18.) Döntés a Regény utca mentén található, jelenleg 155447/18 helyrajzi számú közterületen, majd a változási vázrajzot követően kialakuló 155447/52 helyrajzi számú beépítetlen területen közösségi kert kialakításáról és üzemeltetéséről Kt-208/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Kt-212/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

20.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-24/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület 155447/18 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-25/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

22.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 156022 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatban Tul-26/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

23.) "Gyékény tér környezetrendezése” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása Tul-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-27.pdf

 

 

24.) Egyebek

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

H1.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések követelésállományból történő leírásáról KT-222/Z (Zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester