Képviselő-testület 2023. február 23-án (csütörtök) 14.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2023.02.10.

MeghívópdfMH0223_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK023_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0223_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(KT-07)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

KT-07kieg1 -2. melléklet módosításapdfKT-07kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-08)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-27)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4. Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról

(KT-25)                     rendkívüli eljárással!pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

5. A XVIII. kerületben működő, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteinek véleményezése

(KT-30)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Rábel Krisztina igazgató, Külső-Pesti Tankerületi Központ

 

6. Hozzájárulás a Budapest XVIII. kerület Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület részére az LMF-125 forgalmi rendszámú Seat Cordoba típusú személygépjármű ingyenes használatba adásához

(KT-32)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Majoros József elnök

 

7. Döntés a 2023. évi környezetvédelmi tanácsnok munkaterve elfogadásáról

(KT-17)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

8. Döntés Kőbánya-Kispest-Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú, a Budapest Főváros XVIII. kerület területét érintő „Döntéselőkészítő Tanulmány, Változáselemző tanulmány, Megvalósíthatósági tanulmány, Engedélyezési terv, Kiviteli terv és kapcsolódó tervdokumentáció” véleményezésével kapcsolatban

(KT-23)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf       MellékletpdfKT-23_1melléklet.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: BFK képviselői és a tervezők

 

9. Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről

(KT-15)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Döntés csereerdősítéssel kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése ügyében

(KT-16)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

11. Javaslattétel a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelete módosítására „Az Év Pestszentlőrinc-Pestszentimre Vállalkozója” elnevezésű díj alapítása kapcsán

(KT-28)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

12. Döntés a 142833 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában

(KT-10)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13. Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

(KT-24)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

14. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-31)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

 

15. A „Péterhalmi erdei kutyás baráti társaság” bejegyzés alatt álló szervezetének névhasználatra vonatkozó kérelme

(KT-09)                     pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Ágnes Anna elnök, Dr. Sebestyén Ágnes jogi képviselő

 

16. „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-33)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a 1181 Budapest, Üllői út 443-445. szám alatti Kormányablak-helyiség egy részének használatára vonatkozóan

(KT-11)                       rendkívüli eljárással!pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

18. Decathlon pályázati felhívás módosítása

(KT-12)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

19. Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékkötő út mentén található 156011/2 helyrajzi számú ingatlan házszám-megállapítása tárgyában meghozott 14/553-6/2023 ügyiratszámú I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

(KT-21/Z)                   Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

20. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

(KT-22/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)            rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

21. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(KT-34/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)            rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

22. Döntés a „Lakásért életjáradék” programban résztvevő járadékosok helyzetének könnyítése érdekében eljáró munkacsoport feladatairól

(KT-29/Z)                   Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

23. Döntés a 2022. évi környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-26)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

24. Döntés a 2022. évi szociális ügyekért felelős tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-18)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

 

25. Döntés a 2022. évi gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

(KT-19)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

 

26.A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója

(KT-20)                      rendkívüli eljárással!pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD, Kerekes Elek

 

27. Interpellációk

 

28. Kérdések

 

29. Tájékoztatók, bejelentések

            - Taj01:          Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2022. évi környezetvédelmi állapotáról

                                   (KT-13)                      rendkívüli eljárással!pdfTaj-13.pdf

                                   Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

                                                                     

            - Taj02:          Tájékoztatás a 2022. évben elidegenítésre került ingatlanokról

                                    (KT-14)                      pdfTaj-14.pdf

                                   Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

  

S1.) Döntés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során kihelyezhető jelzőkészülékek számának emeléséről

KT-35pdfS1-KT-35.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető, Egyesített Szociális Intézmény

 

 

S2.) Tomory Lajos Múzeummal kapcsolatos tulajdonosi döntés, valamint a Múzeum alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

KT-36pdfS2-KT-36.pdf

Előterjesztők: Somody László alpolgármester, Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa PhD.

 

S3.) Döntés a 2024-2025. évi intézményi földgáz- és villamosenergia-beszerzés kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárásról

KT- 37/Z        Zárt ülés!        (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S4.) A települési adókról szóló 26/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatok

KT-38pdfS4_KT-38.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

S5.) Sportszervezetek 2023/2024. évi TAO pályázataival kapcsolatos döntések

KT-39pdfS5_KT-39.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

S6.) Döntés a Barracuda Katasztrófafelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesülettel, valamint a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

KT-40pdfS6_KT-40.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

 

S7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155607/1 helyrajzi számú, természetben a 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 1. szám alatt található ingatlan 632/1182-ed tulajdoni hányadának megvételéről

KT-41/Z         Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

 

S8.) Felhatalmazás tárgyalások lefolytatására a XVIII. kerületben nevelési és oktatási intézményeket önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működtető egyházi szervezetekkel

KT-42/Z         Zárt ülés!       (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S9.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Liliomkert Katolikus Óvoda földszintjén bölcsőde kialakításához

KT-43pdfS9-KT-43.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester