Képviselő-testület 2023. március 31-ei (péntek, 13:00 órai) rendkívüli ülése

Írta:  2023.03.30.

MeghívópdfMH0331rk_KT.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0331rk_KT.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0331rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-61)pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-62)pdfKT-62.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 7. szám alatti, 151126/18 helyrajzi szám alatt található Kondor Béla Általános Iskola egy részének használatba adásáról és vélemény kialakítása az iskola fenntartói jogának átadásáról

(KT-54)pdfKT-54.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4.) Döntés a Bp18 Egyesített Óvoda felvételi körzethatárairól

(KT-66)pdfKT-66.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia intézményvezető

 

5.) Döntés a 77-80/2023. (II. 23.) Kt. határozatok módosításáról

(KT-47)pdfKT-47.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Döntés az Önkormányzat beruházásában megvalósult egyes távhőszolgáltatást biztosító vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

(KT-48)pdfKT-48.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Vasút u. 48. szám alatti, 140766 helyrajzi számú ingatlanban található 27 m2 alapterületű helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

(KT-56)pdfKT-56.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés a Kondor Béla sétány és a Vajda Lajos sétány mentén található, 151126/59 helyrajzi számú közterületen és a Szép Ernő sétány mentén található 151159/46 helyrajzi számú ingatlanon közösségi kertek kialakításáról és üzemeltetéséről

(KT-57)pdfKT-57.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ által a XVIII. kerületi köznevelési intézményekben tervezett átszervezésekkel kapcsolatosan

(KT-49)pdfKT-49.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi szakmai igazgatóhelyettes

 

10.) Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívásra

(KT-45)pdfKT-45.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés pályázatok benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról

(KT-60)pdfKT-60.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

12.) Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. közötti úszásoktatás, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek térítésmentes ellátásával kapcsolatos együttműködési megállapodásról

(KT-64)pdfKT-64.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Dr. Nagyné Koczog Tünde tankerületi szakmai igazgatóhelyettes, Jaseri Márk Habib VUA ügyvezető 

 

13.)Az „Üllői út útburkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

(KT-65)pdfKT-65.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Zrt. vezérigazgató

 

14.) Döntés a K&H Bank Zrt.-vel megkötött IBD-MUN-18-0037/1 számú folyószámla-hitel szerződés módosításáról

(KT-50/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

15.) Döntés településrendezési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

(KT-58/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-58Zmód

 

16.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

(KT-63/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívottak: Dr. Szebényi Attila ügyvezető, Simon Balázs gazdasági igazgató

 

17.) Tájékoztatók, bejelentések