Tulajdonosi Bizottság 2016. december 6-i (kedd) 15.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH1206_TUL.pdf

 Határozat-kivonat pdfHK1206_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV1206_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala Kt-246

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 pdfKT-246.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-235

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-235.pdf

 pdfKT-235kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Kt-236

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kt-232

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-232.pdf

 

5.) A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve Kt-238

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-238.pdf

 

6.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan Kt-227

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

7.) Pályázat kiírásáról szóló döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás költségelven történő bérbeadására Tul-96

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-96.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-101

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-101.pdf

 

9.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-248

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-248.pdf 

 

10.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Kt-241/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11.) Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról Kt-244/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-228/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-97/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-98/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-99/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása kiírt pályázat elbírálása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2016. november 28-i (hétfő) 17.00 órakor kezdődő rk. ülése

 

Meghívó pdfMH1128_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK1128_TUL.pdf

 

Jegyzőkönyv pdfJKV1128_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2017. január 1. és 2017. március 31. között Kt-223

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-223.pdf

pdfKT-223kieg1.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékleteinek módosítása Kt-224

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-224.pdf

 

3.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2016. november 9-i (szerda) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Meghívó

pdfMH1109rk_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat

pdfHK1109_TUL.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV1109_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az 1182 Budapest, Kandó Téri Általános Iskolában lévő tornaöltözők felújításához TUL-95

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Magyar Márta, a Kandó téri Általános Iskola igazgatója

pdfTUL-95.pdf

2.) Egyebek

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2016. november 3-i (csütörtök) 18.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUK.pdf

Határozat-kivonat

pdfHK1103_TUK.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV1103_TUK.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról KT-217

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

 

2.) Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról szóló 13/2015. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-218

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-218.pdf

3.) Leadott nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának ellenőrzése és nyilvántartásba vétele (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, elnök

4.) Egyebek

A Tulajdonosi Bizottság 2016. november 3-án (csütörtök.) 16.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó

pdfMH1103_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1103_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1103_TUL.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-211

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-211.pdf

2.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-204

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-204.pdf

3.) Lőrinc United FC sportfejlesztési program pályázatához kapcsolódó döntéshozatal Kt-212

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-212.pdf

4.) A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelme a Budapest, XVIII. kerület 152441 hrsz-ú, természetben az Üllői út 286. fszt. 10. és 11. szám alatti helyiségek bérleti díjának csökkentésére Kt-209

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-209.pdf

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-88.pdf

6.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Tövishát utca 2-6. szám alatti, 150228/93 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-89.pdf

7.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-93.pdf

8.) „Kondor Béla sétány 13. Gyermekorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46 Tul-94

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-94.pdf

9.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-85/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-86/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

11.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-87/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

12.) Budapest XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 33/b. Szám alatt található ingatlan 540/831-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

13.) Budapest XVIII. kerület 155737 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest Üllői út 504. sz. alatt található, 659 m2-es, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

14.) Döntés követelésről való lemondásról Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

15.) Egyebek

Meghívó pdfMH0908_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK0908_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0908_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-183

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-183.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-192

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-192.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-189

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-189.pdf

 

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-185.pdf

 

5.) A Főtáv Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása Kt-191

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-191.pdf 

 

6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése, új vagyonkezelési szerződés megkötése Kt-193

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 pdfKT-193.pdf

 

7.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-171

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-171.pdf

 

8.) Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött Vagyonhasználati szerződésének módosítása Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-172.pdf

 

9.) Döntés H2020 Programon, ACCESS projekten való részvételről Kt-187

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-187.pdf

 

10.) Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés Kt-184

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-184.pdf

 

11.) A 287/2016 (VI.28) sz. határozat módosítása (térítésmentes helyiség biztosítása a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére) Kt-162

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-162.pdf

 

12.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-166

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-166.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-74.pdf

 pdfTUL-74_KIEG1.pdf

 

14.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest XVIII. kerület Üllői út 681. szám alatti, 148299 helyrajzi számú és az Üllői út 679. szám alatti 148300 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatásához Tul-75

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-75.pdf

 

15.) Budapest, XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó ismételt döntéshozatal Tul-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-76.pdf

 

16.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-80

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-80.pdf

pdfTUL-80_KIEG1.pdf

 

17.) „Budapest, XVIII. kerület Bókay gödör 1181 Budapest, Gödör tér, 150046 hrsz. ingatlanon parkfelújítás” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-81

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-81.pdf

 

18.) A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 463. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-170/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

20.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztása Kt-196/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila Kálmán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában II. Tul-83/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

23.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

24.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-71/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

25.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26.) Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz-ú közterület egy részének használatáról döntés Tul-73/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

27.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-77/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-78/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

30.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31.) Tájékoztatás a lakásügyi hátralékok 2016 I. félévi alakulásáról Taj-02_Kt-174

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj02-174.pdf

 

32.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól Taj-03_Kt-182

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTaj03-182.pdf

 

33.) Egyebek

 

H1.) Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekttel kapcsolatos projekthelyszínek meghatározásáról Tul-84

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfH1_TUL-84.pdf

Meghívó pdfMh0823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823_TUL.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0823_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-67

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-67.pdf

 

2.) Kártalanítási összegről szóló döntés a Budapest XVIII. kerület Halomi út szennyvízelvezető főgyűjtőcsatorna

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódóan Tul-68

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-68.pdf

 

3.) Egyebek

Meghívó Mh0628rk.pdf

Határozat-kivonat pdfHk0628.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv0628.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a Külső-pesti Tankerületi Központ részére helyiség ingyenesen történő biztosításáról S3_Kt-155

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfS3_Kt-155.pdf

 

2.) A Jövő Ifjúságáért Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151159/7/A/227 hrsz-ú, természetben a Havanna u. 50. fsz. 227. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére S4_Kt-156

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfS4_Kt-156.pdf

 

3.) Egyebek

 

Meghívó pdfMh0623.pdf

Határozat-kivonat pdfHk0623_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv

 pdfJkv0623.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-129

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-129.pdf

 

2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. július 1. és 2016. december 31. között Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád, a XVIII. kerületi rendőrkapitányság vezetője

 pdfKt-144.pdf

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-133

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. ezredes (Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője) és Tordai László tü. őrnagy (XIX. kerület HTP parancsnok)

pdfKt-133.pdf 

 

4.) Adományozási megállapodás megkötése az Országos Mentőszolgálat Alapítványával Kt-141

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kónya Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke

 pdfKt-141.pdf

 

5.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-108

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-108.pdf

 

6.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nél könyvvizsgáló választása Kt-137

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda18 Zrt. vezérigazgató

 pdfKt-137.pdf

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-140

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda18 Zrt. vezérigazgató és Kistakács Tünde, Városgazda18 Zrt. gazdasági igazgató

 pdfKt-140.pdf

 

8.) Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2016” című pályázat benyújtásáról Kt-139

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-139.pdf

 

9.) Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázatok benyújtásáról Kt-130

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-130.pdf

 

10.) Döntés Budapest XVIII. kerület Endrődi Sándor u. 2. szám alatti társasház szavatossági igényeinek elismeréséről Kt-143

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda18 Zrt. vezérigazgató

 pdfKt-143.pdf

 

11.) Döntés a Wlassics Gy. u. 58. szám alatti ingatlan részterületének értékesítéséről Kt-132

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-132.pdf

 

12.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Pestszentimrei Közösségi Házban Kt-118

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-118.pdf

 Kiegészítés az előterjesztéshez: pdfKt-118kieg1.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz-ú, 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó pályázat elbírálása Kt-109

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-109.pdf

 

14.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére Kt-119

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-119.pdf

 

15.) A Budapest XVIII. kerület Csapó u. 12. szám alatti (151409 hrsz-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása Kt-125

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-125.pdf

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés megújításáról Kt-110

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-110.pdf

 

17.) A Szeretve Tanulni Egyesület kérelme a Budapest, XVIII. kerület 151126/4/A/66 hrsz-ú, természetben a Havanna u. 1. fszt. 6. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére Kt-120

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-120.pdf

 

18.) Az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet a Budapest XVIII. kerület Üllői út 337. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása Kt-127

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-127.pdf

 

19.) Döntés haszonkölcsön szerződés megkötéséről az Urban Market Projekt Ingatlan- és Kereskedelmi Kft-vel a Lőrinci Sportcsarnok bővítésével felmerülő megnövekedett parkolóhely igény biztosítása céljából (155447/3 hrsz.) Kt-126

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-126.pdf

 

20.) A Képviselő-testület 2016. II. féléves munkaterve Kt-142

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-142.pdf

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Forgó u. 41. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-40.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-40.pdf

 

22.) „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-46

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-46.pdf

 

23.) „Kondor Béla sétány 13/a Felnőtt Háziorvosi Rendelő tetőszigetelés kivitelezési munkái” Hrsz: 151159/46 építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-47

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-47.pdf

 

24.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. – Gesztenye u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-48

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-48.pdf

 

25.) „Nemes utca 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő bővítése és fűtés-gépészeti felújítása (HRSZ.: 144472) építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-49

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-49.pdf

 

26.) „Dohnányi Ernő Zeneiskola 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9. szám 155415 hrsz. alatti épületének homlokzati felújítása vízszigetelése és vízelvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-50

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-50.pdf

 

27.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Bókay kert területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-51.pdf

 

28.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Gloriett Sportiskolai Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-52.pdf

 

29.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-56

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-56.pdf

 

30.) „Endrődi S. utca 2. szám, 152060 hrsz. alatti lakóépület felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-57

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-57.pdf

 

31.) „Dugonics utca (a Jósika M. u. - Madách I. u. között) (152117) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetés” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-58.pdf

 

32.) „Herrich Károly tér 1956-os emlékliget környezet rendezés 147759/65 hrsz.” parképítés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-59

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-59.pdf

 

33.) „Budapest XVIII. kerület Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 53., 141980 hrsz. ingatlanon öntött gumi burkolatú sportpálya” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-60.pdf

 

34.) „Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola műfüves sportpálya felújítása (HRSZ.: 150259/127)” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-61

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-61.pdf

 

35.) „Vajk-sziget Általános iskola műfüves sportpálya felújítása (HRSZ.: 153450)” építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-62

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-62.pdf

 

36.) „Somogyi László Szociális Szolgálat épületében (Kondor Béla sétány 17.) - nyílászárók cseréje és tűzvédelmi védett terek kialakítása” (Hrsz.: 151159/16) építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-63

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-63.pdf

 

37.) „Thököly úti játszótér építés (155447/18 hrsz.)” beruházási alapokmányának elfogadása TUL-64

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-64.pdf

 

38.) „Havanna utca 78. önkormányzati tulajdonú lakóépület nyílászáró cseréje” Hrsz. 151159/70 építés beruházási alapokmányának elfogadása TUL-65

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-65.pdf

 

39.) A Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi alatti közterület egy részének közösségi kertként történő használata TUL-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-53.pdf

 

40.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről TUL-54

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTul-54.pdf

 

41.) Hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található közös tulajdonban álló ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséhez Tul-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-66.pdf

 

42.) A Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület igényével kapcsolatos döntés Kt-146/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület képviselője

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díjának módosítására vonatkozó kérelem elbírálása Kt-122/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest, XVIII. kerületi Kossuth téren elhelyezkedő épületben kávézó üzemeltetésére Kt-128/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45.) Budapest, XVIII. kerület 150838/0/B/2 hrsz-ú, természetben 181 Budapest, Üllői út 427. fsz. 4. szám alatt található, 29 m2 nagyságú, 1 szobás társasházi lakásingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában I. TUL-42/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

47.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. TUL-43/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

48.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában TUL-44/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

49.) Határozott időre (2 év) érbe adott lakások ismételt bérbe adása TUL-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

50.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása TUL-55/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

51.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tájékoztatója az Önkormányzat társasházi számvizsgáló bizottsági tagságával kapcsolatos tapasztalatairól Taj-01 (Kt-124)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTaj-01_124.pdf

 

52.) Egyebek

 

H1.) A MALÉV SC részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2016/17. évi Tao. pályázatának keretében megvalósuló Vilmos Endre Sportcentrum sportcsarnok világításának korszerűsítéséhez Tul-67

pdfH1_Tul-67.pdf

 

H2.) Budapest XVIII. kerület (147583) hrsz. alatti, természetben a Budapest XVIII. kerület Hargita tér közterület-használata Tul-68

pdfH2_Tul-68.pdf

 

Tulajdonosi Bizottság 2016. május 4-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

 pdfMh0504.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHk0504_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfJkv0504.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról Kt-82

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-82.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-99.pdf

 

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-96

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 pdfKt-96.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgálati tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató, Jankó Zoltán könyvvizsgáló

 pdfKt-97.pdf

 

5.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása Kt-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-84.pdf

 

6.) Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal Kt-88

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 pdfKt-88.pdf

 

7.) Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása Kt-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Palócz Norbert gazdasági igazgató – Heim Pál Gyermekkórház

 pdfKt-85.pdf

 

8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-73

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvez. ig., dr. Maitz László korábbi ügyvez. ig., Simon Balázs gazd.ig.

 pdfKt-73.pdf

 

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel Kt-79

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bíró Csaba és  Szoboszlai Zoltán KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet 

 pdfKt-79.pdf

 

10.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  pdfKt-52.pdf

 

11.) Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről Kt-61

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-61.pdf

 

12.) Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról Kt-74

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-74.pdf 

 pdfKt-74kieg1.pdf

 

 

13.) Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról Kt-80

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-80.pdf

 

14.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról Kt-67

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-67.pdf

 

15.) Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner Kt-68

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-68.pdf

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-95

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 pdfKt-95.pdf

 

17.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 

18.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala Kt-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, ügyvezető igazgató

 pdfKt-89.pdf

 

19.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-75.pdf

 

20.) „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-93.pdf

 

21.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-56.pdf

 

22.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója Kt-57

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes, kapitányságvezető

 pdfKt-57.pdf

 

23.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. ezredes, Tordai László tü. őrnagy

 pdfKt-59.pdf

 

24.) Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Taj-01 (Kt-62)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj-01_62.pdf

 

25.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-22.pdf

 

26.) A Lőrinci piacon található 155447/3/A/78 hrsz-on nyilvántartott, 17 m2 nagyságú üzlethelyiség határozott időtartamra szóló bérbevételére vonatkozó döntéshozatal Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-23.pdf

 

27.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Bányai Júlia u. 6/a szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában Tul-24

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-24.pdf

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Forgó u. 41. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-25.pdf

 

29.) Budapest XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Tul-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-26.pdf

 

30.) Budapest XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-27.pdf

 

31.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-28.pdf

 

32.) „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betározó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Tul-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-29.pdf

 

33.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-30

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTul-30.pdf

 

34.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 1317/58 helyrajzi számú ingatlan tekintetében természetes fürdőhely üzemeltetése céljából a Tavirózsa Kemping Kft. részére Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-33.pdf

 pdfTul-33kieg1.pdf

 pdfTul-33kieg2.pdf

 

35.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-37

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-37.pdf

 

36.) „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-38.pdf

 

37.) „Nemes utca 22. Termelői piac helyének kialakítása” beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfTul-39.pdf

 

38.) Követelésről lemondás – kamattartozás elengedése Kt-54/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-19/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. Tul-20/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41.) Követelésről lemondás – tartozás elengedése Tul-21/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-31/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-32/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-34/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-35/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-36/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

47.) Egyebek

 

 

H1.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása Kt-102

pdfS1-102.pdf