2016. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2016. (II.26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2016R001_ktsgvetes2015.pdf

2/2016. (II.26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R002_szocrend.pdf

3/2016. (II.26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R003_gyermek.pdf

4/2016. (II. 26.) rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2016R004_ado.pdf

5/2016. (III.01.) rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

pdf2016R005_koltsegvetes2016.pdf

6/2016. (III.03.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

pdf2016R006_lakasrend.pdf

7/2016. (III.03.) rendelet a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

 pdf2016R007_igazgatasi.pdf

8/2016. (V.18.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

pdf2016R008_Zarszamadas2015.pdf

 

 

9/2016. (V.18.) rendelet a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R009_ktsgvetes_mod.pdf

 

10/2016. (V.23.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R010_Szmsz.pdf

 

11/2016. (V.23.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R011_jelkep.pdf

 

12/2016. (V.23.) rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R012_Partnersegi.pdf

 

13/2016. (V.23.) rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca- Kerékkötő utca-Termény utca-Kerékvágás utca- Szántás utca által határolt területre

 pdf2016R013_valtoztatasi.pdf

 

14/2016. (V.13.)  rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2016R014_uzletek.pdf

 

15/2016. (VII.08.) rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R015_ktsgvetes_mod.pdf

 

16/2016. (IX.19.) sz. rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R016_PPVSZ.pdf

 

17/2016. (IX.19.) sz. rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R017_kozter.pdf

 

18/2016. (IX.19.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R018_vagyonrend.pdf

 

19/2016. (IX.19.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R019_nemzetisegi.pdf

 

20/2016. (IX.19.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R020_SZMSZ.pdf

 

21/2016. (IX.19.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R021_koltsegvetes.pdf

 

 

22/2016. (XI.30) sz. rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról

pdf2016R022_ado.pdf

 

 

23/2016. (XII.05.) sz. rendelet a helyi építészi-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R023_tervtanacs.pdf

 

 

24/2016. (XII.13.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R024_ktsgvetes2016mod.pdf

 

25/2016. (XII.13.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf2016R025_2017atmeneti.pdf

 

 

26/2016. (XII.15.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2016R026_lakasrendelet.pdf

 

27/2016. (XII.15.) sz. rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R027_PPVSZ.pdf

 

 

28/2016. (XII.21.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R028_szmsz.pdf

 

29/2016. (XII.19.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2016R029_talajterhelesi.pdf

Hirdetmény

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

(ISD Dunaferr Zrt. - 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., telephely: 1184 Bp., Hengersor u. 38, hrsz.: 151818/2)

pdfletölthető hirdetmény

Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2015. december 10-i (csütörtök) 17.30 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMh1210.pdf

 

Határozat-kivonatpdfHk1210.pdf

 

Jegyzőkönyvpdfjkv20151210_TUK.pdf


Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-284

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-284.pdf

pdfKt-284kieg1.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról KT-285

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-285.pdf

pdfKt-285kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-256

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 pdfKt-256.pdf

 

 

4.) Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről KT-257

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-257.pdf

 

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-272

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-272.pdf

 

 

 

6.) Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-283

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKt-283.pdf

 

 

7.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-270

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-270.pdf

 

 

8.) A Képviselő-testület 2016. I. féléves munkaterve KT-278

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-278.pdf

 

9.) A 2016. évi helyi kitüntetések adományozása KT-264Z

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

10.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-261

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKt-261.pdf

 

 

11.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2015. december 9-i (szerda) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMh1209.pdf


Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat (AN)

pdfhk1209_AN.pdf

 

Jegyzőkönyvpdfjkv1209.pdf

 

 Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-284

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-284.pdf

284kieg1pdfKt-284kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról Kt-285

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-285.pdf

285kieg1pdfKt-285kieg1.pdf


 

3.) Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről Kt-275

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató és Péntek Tamás gazdasági igazgató

 pdfKt-275.pdf

275kieg1Kt-275kieg1.pdf

 

 4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása Kt-276

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató és Péntek Tamás gazdasági igazgató

pdfKt-276.pdf

 

 5.) A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv Kt-277

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKt-277.pdf


 

6.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig Kt-253

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kékesi András kapitányságvezető-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

pdfKt-253.pdf

 

7.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása Kt-273

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató és dr. Szebényi Attila orvos igazgató

pdfKt-273.pdf


 

8.) A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz-ú) társasház közös költség ügye Kt-255

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-255.pdf

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 521. sz. alatti, 149914 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról Kt-274

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-274.pdf


 

10.) Haszonkölcsön szerződés kötése a 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 2. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan Kt-281

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-281.pdf

 

11.) Az Önkormányzat és a Budapest Bank Zrt. között a Budapest, XVIII. kerület 155150 hrsz-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan 18 m2 nagyságú részének használatára kötött Földhasználati szerződés felmondása Kt-282

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-282.pdf


 

12.) A Képviselő-testület 2016 évi I. féléves munkaterve Kt-278

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-278.pdf

 

13.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jog átruházásához Tul-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-105.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-106

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-106.pdf

Tul-106kieg1 pdfTul-106kieg1.pdf

 
 

15.) Budapest, XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata TUL-107

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-107.pdf

 

16.) Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról Kt-262/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17.) Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről Kt-265/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


 

18.) Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj) Kt-259/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19.) Budapest, XVIII. kerület 150838/0/B/2 hrsz-ú, természetben 1181 Budapest, Üllői út 427. fsz. 4. szám alatt található, 29 m2 nagyságú, 1 szobás társasházi lakás ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-108/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

20.) Budapest, XVIII. kerület 145676/0/A/4 hrsz-ú, természetben 1182 Budapest, Üllői út 755. fszt. 4. szám alatt található, 138 m2 nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan eladására vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-109/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

21.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-110/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

22.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-111/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

23.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-112/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


 

24.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-113/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


 

25.) Egyebek

Tulajdonosi Bizottság 2015. november 19-i (csütörtök) ülése

 

 

Meghívó

 pdfMh1119rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Budapest XVIII. kerület Alacskai út – 156080 hrsz-ú ingatlan – Határ u. –és 145111/31-44 hrsz. ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Tul-104z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2.) Egyebek