Tulajdonosi Bizottság 2019. január 10-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0110_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0110_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0110_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-1/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

2.) Egyebek

 

 

2019. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

  

 

1/2019. (II.21.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2019R001_2018ktsgvetesmod.pdf

 

2/2019. (II.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R002_gyermekjoletialap.pdf

 

 

 

 

3/2019. (II.28.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

  pdf2019R003_szocialisalap.pdf

 

 

4/2019. (II.21.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Gilice tér – Cziffra György utca (korábban Sallai Imre utca) – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)

pdf2019R004_valtoztatasi_tilalom.pdf

 

 

5/2019. (II.28.) rendelet a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

pdf2019R005_Igazgatasi_szunet2019.pdf

 

 

 

6/2019. (V.22.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

pdf2019R006_zarszamadas2018evrol.pdf

 

 

7/2019. (V.22.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf2019R007_ktsgvetesmod2019.pdf

 

 

 

8/2019. (V.28.) rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R008_EU_alapellatas.pdf

 

 

 

 

9/2019. (V.28.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület (157657/1) hrsz-ú közterület – 157654/12 hrsz-ú ingatlan – Szent László utca által határolt terület, valamint a Budapest Főváros XVIII. kerület Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca – (157074/5) hrsz-ú ingatlan – 155964/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület)

 

pdf2019R009_valtoztatasi_tilalom.pdf

 

 

 

10/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R010_SZMSZ.pdf

 

 

 

 

11/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R011_tiszteletdíj.pdf

 

 

 

12/2019. (XI.28.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R012_2019ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

13/2019. (XI.28.)  rendelet a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R013_adó.pdf

 

 

 

 

14/2019. (XII.16.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2019R014_átmeneti.pdf

 

 

 

15/2019. (XII.16.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R015_lakásrend.pdf

 

 

 

16/2019. (XII.16.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2019R016_SZMSZ.pdf

 

 

 

17/2019. (XII.16.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

(Budapest Főváros XVIII. kerület Darányi Ignác utca – Jósika Miklós utca – Margó Tivadar utca – Kossuth Lajos utca – Kemény Zsigmond utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca által határolt terület)

 

 pdf2019R017_változtatási_tilalom.pdf

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. december 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1211_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1211_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-200.pdf

 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

 

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve Kt-202

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-202.pdf

 

 

3.) „Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-198

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-198.pdf

 

 

4.) „Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-196

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-196.pdf

 

 

5.) „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-199

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-199.pdf

 

 

6.) Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan Kt-203

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-203.pdf 

 

 

7.) Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez Kt-191

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-191.pdf

 

 

8.) Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére Kt-193

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-193.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása Kt-205

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-205.pdf 

 

 

10.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-188

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-188.pdf 

 

 

11.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-197.pdf 

 

12.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez Kt-206

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-206.pdf 

 

 

13.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-98

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-98.pdf

 

14.) Döntés a 152165 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 367. szám alatt található 93 m2 nagyságú üzlethelyiség értékesítéséről Tul-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-105.pdf

 

15.) „Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-104

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-104.pdf

 

 

16.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon Tul-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-97.pdf 

 

17.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-107

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-107.pdf

 

18.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-108

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-108.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában Tul-95

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-95.pdf

 

20.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/61 hrsz-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-99

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-99.pdf

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez Tul-106

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-106.pdf

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata Kt-204/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

23.) Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat megadásáról Kt-190/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-101/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-94/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (helyi támogatás) Tul-96/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

30.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ANYAG:

H1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140487 hrsz-ú (Vezér u. 52.) önkormányzati ingatlan szabályozási terv szerinti telekalakítási eljárásnak lefolytatásához Tul-109

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfH1_Tul-109.pdf

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás 2018. december 13. (csütörtök) 11.30 órai kezdettel

 

A Közmeghallgatás meghívója: pdfKozmeghallgatás_2018december13_meghívó.pdf

JegyzőkönyvpdfKozmeghallgatás_2018december13_jkv.pdf

 

 

 

Kozmeghallgatás 2018december13 meghívó

 

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. november 13-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1113_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1113_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 1.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-168

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-168.pdf

 

3.) A 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-169

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-169.pdf

 pdfKT-169kieg1.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-170

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-170.pdf

 

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-171

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

6.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-172.pdf

 

7.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-87.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 35. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítésére vonatkozóan Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-88.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 155024 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-89.pdf

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140482/4 és 140482/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-93.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú, 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-85.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye Tul-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-84.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-83

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-83.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-86

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-86.pdf

 

15.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-182/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-184/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

17.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

18.) Budapest, XVIII. kerület 156036/2 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Termény utcában található ingatlan kisajátításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

19.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-81/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

23.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-80/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (köztemetés) Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

25.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. október 25-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1025_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1025_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1025_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 1.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-78

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-78.pdf

 

 

2.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. október 9-i (kedd) 16.45kor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH1009_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1009_TUL.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1009_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) „Ültetvény utca (Dózsa György út – 625. u. közötti szakasz) (142732) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-75.pdf

 

2.) Budapest, XVIII. kerület 151929 hrsz-ú, természetben 1184 Budapest, Üllői út 319. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-76

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-76.pdf

 

3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Tul-77

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-77.pdf

 

4.) Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. szeptember 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó:pdfMH0911_TUL.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_TUL_adatoknelküli.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_TUL.pdf 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-151

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-151.pdf

pdfKT-151kieg1.pdf

 pdfKT-151kieg2.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-150

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-150.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-152

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-152.pdf

 

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-160

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-160.pdf

 

5.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-155

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

pdfKT-155.pdf

 

6.) A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlan és az azon épülő rekortán pálya térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére Kt-154

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-154.pdf

 

7.) Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosítása Kt-144

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-144.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-65

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-65.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 155447/21 és 155447/48 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-74

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-74.pdf

 

10.) „Balatonakali diáktábor közösségi épület bontása” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-71

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-71.pdf

 

11.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” - Beruházási alapokmányának módosításának elfogadása Tul-73

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-73.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-63

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-63.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület Hengermű utca (151853) hrsz-ú 65 m2 közterület használata Tul-64

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-64.pdf

 

14.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Kt-147/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

15.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése Kt-161/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-145/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

17.) A Budapest XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal Kt-141/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

18.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-67/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

19.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-66/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-68/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-69/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-72/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

23.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-70/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Egyebek

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. július 26-i (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH0726_TUL.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHK0726_TUL.pdf

 

Jegyzőkönyv pdfJKV0726_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-59.pdf

 

 

2.) Ismételt döntés a 149910/0/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 523. fsz. 15. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-60

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-60.pdf

 

 

3.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/55 és 155447/3/A/24 hrsz-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiségekkel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-61

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-61.pdf

 

 

4.) „Gerely utcai sporttelepen multifunkcionális pálya építése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-62

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László, Városgazda Zrt. vezérigazgató

pdfTul-62.pdf

 

5.) Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó: pdfMH0614_TUL.pdf

Határozat-kivonat: pdfHK0614_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0614_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve Kt-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről Kt-117

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-117.pdf

 pdfKT-117kieg1.pdf

 

3.) „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

4.) Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan Kt-105

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

5.) Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan Kt-102

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-102.pdf

 

 

6.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

pdfTul-58.pdf

 

 

7.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-57

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-57.pdf

pdfTul-57kieg1.pdf 

 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

pdfTul-53.pdf

 

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest, XVIII. kerület 157733 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest, Krasznahorka u. 19-21. szám alatt található ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-52.pdf

 

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Aprók Falva Óvoda által használt önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-44

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-44.pdf

 

11.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 33/b. szám alatt található közös tulajdonban álló ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről Tul-43

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-43.pdf

 

 

12.) „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program a Lakatos lakótelep Brenner János parkban a 152646/6 hrsz. területen” futókör építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-51

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-51.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteméhez Tul-54

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-54.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-55/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal, ill. hozzájárulás használati megállapodás megkötéséhez Tul-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-46/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-56/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-49/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23.) Egyebek