Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 13-án (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1113_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

3./ Sportrendezvények 2019. KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

5./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

6./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Számadó Máté, Dudás Éva, Topolyai Máté, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix és Módos Viktória

8./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184/Z

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

9./ Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-29/Z

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Bán Réka, Pásztor Józsefné, Timotityné Sibalin Hajnalka

 

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. október 25-én (csütörtökön) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1025rk_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1025rk_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1025rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-54pdfNB-54.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Hozzájárulás Dr. Morvay Judit gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-55/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Morvay Judit

3./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról NB-53pdfNB-53.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

4./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-56/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-57/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Egyebek

 

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. szeptember 10-én (hétfőn) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0910_PEB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0910_PEB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0910_PEB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160 pdfKT-160.pdf   

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása

KT-155pdfKT-155.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Tájékoztatás a 2018. évben lezárult egyes belső ellenőri vizsgálatokról PEB-11pdfPEB-11.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

6./ Beszámoló a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyert 2017. évi pénzügyi támogatásának felhasználásáról PEB-10pdfPEB-10.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: XVIII. Kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

7./ Döntés részletfizetés engedélyezéséről KTZ-147 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utcai garázssor mögötti 152649/15 hrsz.-ú közterület használatából származó használati díjhátralék rendezése KTZ-161 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. szeptember 12-én (szerdán) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0912_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0912_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0912_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

 

2./ Döntés pályázatokkal kapcsolatosan KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés ünnepi szónokának megválasztása OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Kieg.1pdfOKSIB-24_Kieg1.pdf

4./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-25pdfOKSIB-25.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Éles Viktória, Dudás Éva, Topolyai Máté

6./ Beszámoló a Pestszentimre Birkózó Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról

OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

7./ Egyebek

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. szeptember 11-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0911_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0911_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0911_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-151pdfKT-151.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

151kieg1pdfKT-151kieg1.pdf

151kieg2pdfKT-151kieg2.pdf

2./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-40pdfNB-40.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-45pdfNB-45.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Érdekképviseleti Fórumába delegáltak megválasztása KTZ-149 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-158 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-146 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Budapest, XVIII. kerület 150743 hrsz.-ú, természetben az 1181 Budapest, Batthyány u. 78. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal KTZ-141 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

11./ Hozzájárulás dr. Piri Anikó gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-50/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Dr. Piri Anikó

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálásaNB-52/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-48/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-49/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-47/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-51/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról

NB-42/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-41/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-44/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Népjóléti Bizottság 153/2018. (V.23.) számú határozatának módosítása NB-43/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-46/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek

 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 30-án (csütörtökön) 8 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0830rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0830rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0830rk.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (100. számú szabályozási terv) (134.)pdfKT-134.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

2. Együttműködési megállapodással rendelkező vallási szervezetek támogatása (135.)pdfKT-135.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

3. Döntés pályázati kiírással kapcsolatban (136.)pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés a 2019. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában (137.)pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Megváltozott légiközlekedési eljárás (138.)pdfS1-138.pdf

 Előterjesztő: Dömötör István Erzsébet-telep, Bélatelep, Ferihegy, Szemeretelep önkormányzati képviselője

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. július 31. (kedd) 9 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0731rk_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0731rk_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0731rk_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

1./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester 

2./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2018. július 30-án (hétfőn) 8 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0730rkNB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0730rk_NB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0730rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 1./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-39pdfNB-39.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

2./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2018. június 13-án (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0613NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0613_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0613_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

6./ Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása KT-97pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

pdfKT-97_1melleklet.pdf   pdfKT-97_2melleklet.pdf pdfKT-97-3melleklet.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-29pdfNB-29.pdf + pdfKieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve

NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása KTZ-114 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-33/Z  (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-32/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-38/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-37/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Kecskés Bence gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-36/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Kecskés Bence

19./ Hozzájárulás Dr. Istvanca Carolina felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-35/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Istvanca Carolina

20./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása (a 2018. május 23-áról elnapolt napirend folytatása)

NB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. június 18-án (hétfőn) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0618_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0618_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0618_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolója KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig

4./ Sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szőcs Attila elnök

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix, Pap Dorottya Ilona, Domonkos Ádám, Molnár Farkas Márk, Burger Kitty Ildikó

6./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Közművelődési intézmények 2017. évi szakmai beszámolói OKSIB-15pdfOKSIB-15.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Heilauf Zsuzsa, Varga Ferenc

8./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-19pdfOKSIB-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./ Beszámoló a Malév SC 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

11./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

12./ Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat elbírálása KTZ-104 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna pályázó

13./ Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KTZ-112 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 14./ Egyebek