Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. szeptember 5-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH_170905.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0905_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0905_OKSIB.pdf

Napirendi pontok

 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ MLSZ pályázatokkal kapcsolatos döntések KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ A 1188 Bp., Nagykőrösi út 54. szám alatti ingatlan Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola részére történő térítésmentes használatba adása iskolai oktatás tevékenység céljára KT-145pdfKT-145.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-148pdfKT-148.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Banyár László

5./ Együttműködési megállapodás kötése a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ). KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabó László FODISZ elnöke

6./ 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepi szónok kijelölése OKSIB-24pdfOKSIB-24.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ A 2017. évi Ifjúságpolitikai feladatterv módosítása OKSIB-23pdfOKSIB-23.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ Kono Karate Klub sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-22pdfOKSIB-22.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Módos Viktória elnök

9./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH170907.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0906_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0907_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-160pdfKT-160.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-160kieg1.pdfKT-160kieg1.pdf

2./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-162pdfKT-162.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása KT-168pdfKT-168.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ Döntés Vagyonhasználati szerződés aláírásáról és Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel KT-157pdfKT-157.pdf

Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester

5./ Bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodások módosítása KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához KT-149pdfKT-149.pdf

Előterjesztő:Dömötör István alpolgármester

7./ A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása KT-150pdfKT-150.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

8./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása NB-63pdfNB-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila

9./ Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálása KTZ-174 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: MartOn Attiláné

KTZ-174_kieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

10./ Helyi kitüntetések adományozása a Szociális Munka Napja alkalmából KTZ-152 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-163 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-54/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-55/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-61/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-58/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-57/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-62/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-59/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

19./ Hozzájárulás dr. Laki Zsuzsanna felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-65/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Laki Zsuzsanna

20./ Hozzájárulás dr. Balaton Péter Miklós gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-64/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Balaton Péter Miklós

21./ Hozzájárulás dr. Harangozó Hanna gyermekorvosként történő foglalkoztatásához NB-56/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Harangozó Hanna

22./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-60/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. augusztus 23-án (szerdán) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH170823rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0823rk_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0823NB_rk.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-50pdfNB-50.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-51/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás ismételt bérbeadása (1 év) NB-52/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-53/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. június 20-án (kedden) 15 órakor kezdődő ülése

MeghívóMH0620_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0620_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0620_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

3./ A Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: A Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány képviseletében Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök és Kékesi Szilvia kuratóriumi titkár. A Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvány képviseletében Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

 

4./ Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére KT-127pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5./ Közalapítványok beszámolója KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

 

6./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

7./ A Fővárosi Szabó Ervin Dél-pesti Régió XVIII/1. Pestszentimre Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Dél-pesti Régió XVIII/2. Csontváry utcai Könyvtár támogatása OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Sóron Ildikó régióigazgató

 

8./ Malév SC 2016. évi beszámolója OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

9./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-130 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

10./ Tájékoztató a Csemete Óvoda (1182 Budapest, Üllői út 681., 148299 hrsz.) területén kivágott fák ügyében OKSIB-19pdfOKSIB-19.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

11./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2017. június 19-én (hétfőn) 17.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0619_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0219_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0619_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve KT-122pdfKT-122.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-2020 közötti időszakra szóló Szakmai fejlesztési tervének elfogadása KT-100pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, dr. Juhász Ágnes

 

3./ Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának módosítása KT-99 1. részpdfKT-99_1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2. részpdfKT-99_2.pdf

3. részpdfKT-99_3.pdf

 

4./ Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés módosítása KT-133pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkaterve NB-48pdfNB-48.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-41pdfNB-41.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-38/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-40/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-45/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

10./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-43/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-39/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-37/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-46/Z

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-42/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-44/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Hozzájárulás dr. Kecskés Bence gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-49/Z

(zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Kecskés Bence

 

17./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-47/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Egyebek

 

 

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. május 23-án (kedden) 16 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH0523_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_OKSIB0523.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0523_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 6 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-80pdfKT-80.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

4./ Közművelődési intézmények 2016. évi szakmai beszámolói OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

5./ Közművelődési intézmények 2017. évi munkaterve OKSIB-11pdfOKSIB-11.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

6./ Dr. Nemcsics Antal, a Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio támogatása

OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Rótné Major Klára, Endresz Zsuzsanna, dr. Nemcsics Antal

 

7./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2016. évi teljesítéséről OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

 

8./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Füredi Rebeka, Molnár Farkas Márk

 

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirják András elnök, Kapitány István vezető edző

 

10./ A Pestszentimrei Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-86 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Szabóné Karácsonyi Hajnalka pályázó

 

11./ A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-87 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csomósné Bányácski Anasztázia és Debreczeni Mária Angéla pályázó

 

12./ A Pestszentlőrinci Robogó Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása KTZ-88 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bodzásné Varga Ibolya, Dóczy Ildikó és Laminé Antal Éva pályázó

 

13./ Javaslat a kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálásához OKSIB-16/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-15/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

15./ Egyebek

Népjóléti Bizottság 2017. május 24-én (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0524_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0524_NB_ZART_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV0524_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról KT-61pdfKT-61.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-72pdfKT-72.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3./ Nyári életmód tábor pályázatok értékelése KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit Csibész intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

 

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének, 2016. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása KT-79pdfKT-79.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila, a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs, a Kft. gazdasági igazgatója

 

6./ Egyesített Bölcsődék intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-34pdfNB-34.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Szociális Szolgálatok 2016. évi szakmai munkájának értékelése NB-30pdfNB-30.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Somogyi László Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása NB-33pdfNB-33.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről NB-25pdfNB-25.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Helyi kitüntetés adományozása KTZ-65 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év)

NB-28/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év)

NB-26/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-35/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-31/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

NB-27/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-24/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-29/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Hozzájárulás dr. Csirisznyák Dóra felnőtt fogorvoskénti foglalkoztatásához NB-36/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Csirisznyák Dóra

 

19./ Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2016. évi tevékenységéről KT-66/Táj.02pdfKT-66_taj02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

 

20./ Tájékoztató a 2016-ban végzett lakásgazdálkodási tevékenységről KT-64/Táj.01pdfKT-64_taj01.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-32/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. április 12-én 18 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0412_OKSIB_TUK_rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0412_OSIB_TUK_rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0412_OKSIB_TUK_rk.pdf

 

Napirendi pontok:

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2017. évi pénzügyi támogatásáról OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

 

2./ Egyebek

 

Mentés

A Népjóléti Bizottság 2017. április 12-én 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0412rk_NB.pdf

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0412rk_NB_AN.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJKV0412rk_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2016. évi szakmai munkáról NB-17pdfNB-17.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

2./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2016. évi szakmai munkáról NB-18pdfNB-18.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Batizné Liebszter Mária a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 

3./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-19pdfNB-19.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-16/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-20/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

6./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-21/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

7./ Egyebek

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. március 30-i rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH0330_OKSIB_TUK_rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0330_OKSIB_TUK_rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0330_OKSIB_TUK_rk.pdf

Napirendi pontok:

Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről

OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: Sunkel Dirk NNÖ elnök, Lelkes Gáborné NNÖ elnökhelyettes

 

2./ Egyebek