A Népjóléti Bizottság 2017. március 13-án 11 órakor tartandó rendkívüli ülése

MeghívópdfMH0313rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0313RK_NB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0313RK_NB.pdf

Napirendi pontok:

Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-15pdfNB-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. február 24-én, pénteken 10 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0224_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHIK0224_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0224_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

1./ 2017. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete

OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

2./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kirkov Valentin Iván, Tadissi Yves Martial

 

3./ Balatonakali Diáktábor nyári turnusbeosztása OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

4./ Március 15-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

5./ A Pestszentlőrinci Robogó Óvoda, Pestszentimrei Napsugár Óvoda és a Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

6./ Gloriett Sportiskolai Általános Iskola kérelme OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Kieg.1 pdfOKSIB-4_Kieg1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Timotityné Sibalin Hajnalka, Gyimesy László

 

7./ Egyebek

 

H-1: Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2016. évi támgoatásának felhasználásárólpdfH1_OKSIB7.pdf

H-2: Sportegyesületi támogatási kérelempdfH2_OKSIB8.pdf

a Népjóléti Bizottság 2017. február 20-án, hétfőn 18 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMH0220_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_NB_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

JegyzőkönyvpdfJKV0220_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-1pdfKT-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-01kieg1.pdf

 

2./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről KT-2pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-02kieg1.pdf

 

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-7pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-8pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-9pdfKT-09.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerületével kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása KT-32pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2016. évi döntésekről KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása KT-20pdfKT-20.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

12./ A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 2017. évi nyári zárva tartási rendje NB-8pdfNB-8.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi munkaterve NB-13pdfNB-13.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Pályázati felhívás kiírása „Nyári életmód tábor” szervezésére NB-14pdfNB-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-1pdfNB-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-18 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-4/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálása NB-10/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19./ 2016. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása NB-5/Z + Kieg. 1.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20./ Hozzájárulás dr. Lovas Beatrix Márta felnőtt háziorvoskénti foglalkoztatásához NB-9/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Lovas Beatrix Márta

 

21./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-2/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év) NB-3/Z

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23./ Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (5 év) NB-12/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

24./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-7/Z

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-6/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

26./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-11/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27./ Egyebek

Közmeghallgatás 2016. december 12. (hétfő) 19 óra

MeghívópdfMH20161212_kozmeghallgatas.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1216_KOZMEGH.pdf

1. sz. mellékletpdf1_sz_melleklet.pdf

2. sz. mellékletpdf2_sz_melleklet.pdf

3. sz. mellékletpdf3_sz_melleklet.pdf

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. december 6-án, kedden 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1206_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1206_OKSIB_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV1206_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-235pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-235kieg1.pdf

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról KT-236pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-236kieg1.pdf

 

3./ A Képviselő-testület 2017. I. féléves munkaterve KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4./ Sportrendezvények 2017 KT-239pdfKT-239.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-240pdfKT-240.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Banyár László

 

6./ Támogatási keretmegállapodás módosítása KT-231pdfKT-231.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

pdfKT-231kieg1.pdf

 

7./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása KT-248pdfKT-248.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8./ Közösségi színtér igénybevétele „Városháza Galéria 2017” elbírálása OKSIB-36pdfOKSIB-36.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

9./ A 2017. évi Ifjúságpolitikai feladatterv elfogadása OKSIB-37pdfOKSIB-37.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

10./ A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala KT-246 (16.15 órára tervezve)pdfKT-246.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 

11./ KLIK által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ A 2017. évi helyi kitüntetések adományozása KTZ-245 (zárt ülés!) + Kieg.1.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” adományozása OKSIB-35/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14./ Egyebek

 

H-1 Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához OKSIB-38/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

A Népjóléti Bizottság 2016. december 7-én, szerdán 17.30 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMH1217_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_1207_NB_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv pdfJKV1207_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-235pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-235kieg1.pdf

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról KT-236pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-236kieg1.pdf

 

3./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről KT-232pdfKT-232.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ A Képviselő-testület 2017. I. féléves munkaterve KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5./ Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtásáról KT-234pdfKT-234.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barbáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-74pdfNB-74.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ A 2017. évi helyi kitüntetések adományozása KTZ-245 (zárt ülés!) + Kieg. 1.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 {xc NB show}

pdfKTZ-245kieg1_ZART.pdf

{/sc}

8./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-233 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

9./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása – 1 év NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása ( 5 év) NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról NB-72/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-76/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17./ Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos kérelem elbírálása NB-79/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-75/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

19./ Tájékoztató 2016. évi nyári életmód táborokról NB-80pdfNB-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. november 7-én, hétfőn 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1107_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1107_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1107_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft-vel KT-210pdfKT-210.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruházigazgató

 

2./ Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat által üzemeltetett busz használatáról KT-213pdfKT-213.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-206pdfKT-206.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

4./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-31pdfOKSIB-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Horváthné Mednyánszky Márta, Márton Katalin

 

5./ Kerületi Diáksport 2016/2017-es versenynaptára OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

 

6./ 2016. évi Ifjúságpolitikai feladatterv módosítása OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

7./ Közösségi színtér igénybevétele OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

8./ Általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése OKSIB-29pdfOKSIB-29.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

 

9./ A Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése KTZ-216 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára

 

10./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-215 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

 

11./ Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. november 3-án 17:30 órakor kezdődő együttes (TÜK) ülése

 

MeghívópdfMH1103_OKSIB_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1103_OKSIB_TUK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1103_OKSIB_TUK.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Kieg.1 pdfOKSIB-28_Kieg1.pdf

Kieg.2 pdfOKSIB-28_Kieg2.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Gulyás-Molnár Hajnalka, NNÖ elnök

 

2./ Egyebek

A Népjóléti Bizottság 2016. november 3-án, csütörtökön 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1103_NB.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1103_NB.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJKV1103_NB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása KT-207pdfKT-207.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgálati Szerződése módosítása KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

3./ A Szociális Szolgálatok körzethatárainak elfogadása NB-62pdfNB-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2017. évi zárva tartási rendje NB-59pdfNB-59.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-60pdfNB-60.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-205 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év) NB-66/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év) NB-63/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-65/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-64/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Bérleti jogviszony helyreállítása II. NB-68/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-67/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-61/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Egyebek

 

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. szeptember 8-án 16 órakor tartandó ülése

MeghívópdfMH0908_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0908_OKISB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0908_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-195

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfKT-195.pdf

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-185

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-185.pdf

 

3./ Sportkoncepció KT-190

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-190.pdf

 

4./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához KT-194

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc, egyházi intézményvezetők, Banyár László

pdfKT-194.pdf

 

5./ Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról az őszi és téli szünet ideje alatt KT-173

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKT-173.pdf

 

6./ Közalapítványok beszámolója KT-177

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig, Vörös Árpád

pdfKT-177.pdf

 

 

7./ 56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepi szónok kijelölése OKSIB-26

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfOKSIB-26.pdf

 

8./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Csorvási Soma, Tóth Judit, Pap Beatrix, Geburth Ágnes

pdfOKSIB-27.pdf

 

9./ A PLER Kézilabda Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala KTZ-197 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán Máté

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

11./ A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található pavilon elbontásával vagy a földhasználati szerződés újbóli megkötésével kapcsolatos döntéshozatal KTZ-180 (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11./ Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatt történő felmentése KT-188/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Buzsákiné Király Klára

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12./ Egyebek