A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. május 23-i (kedd) 18 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0523_PVO.pdf

Határozatkivonat pdfHKV0523_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0523_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. KT-61 pdfKT-61.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-72 pdfKT-72.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. KT-90 pdfKT-90.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
Meghívottak: Gáncs Péter elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Krámer György országos irodaigazgató (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Korányi András igazgató-tanács elnöke (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan. KT-96 pdfKT-96.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) Háromoldalú megállapodás megkötése a „kerületi zöldfelület gondnoksági” feladatok ellátására, és ezzel összefüggésben a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása. KT-83 pdfKT-83.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6.) Döntés közterület elnevezésével kapcsolatban. KT-75 pdfKT-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna - Pedagógiai Intézet

7.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója. KT-58 pdfKT-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád r.alezredes, kapitányságvezető – BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

8.) Egyebek

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. április 25-i (kedd) rendkívüli ülése

 

MeghívópdfMH0425_OKSIB.pdf

Határozat-kivonat (adatok nélküli)pdfHK0425_OKSIB_adatoknelkuli.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Jegyzőkönyv  pdfJKV0425_OKSIB.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!


Napirendi pontok:

1./ A Lőrinci Sportcsarnok felújítása tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala. KT-58
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Kovács Milán Máté, Kővári László (PLER)

pdfKT-58.pdf

2./ Döntés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017” pályázaton való részvételről. KT-55
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-55.pdf

3./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása. KT-56
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-56.pdf

4./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményt érintő átszervezés véleményezése. KT-51
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bak Ferenc

pdfKT-51.pdf

5./ Szakmai kitüntetés adományozása KT-50/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

6./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-9/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

7./ Egyebek

Mentés

Mentés

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. április 25-i (kedd) rendkívüli ülése

 

Meghívó

 pdfMH0425_PVO.pdf

Határozatkivonat

 pdfHKV0425_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

pdfJKV0425_PVO.pdf 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Döntés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017" pályázaton való részvételről. KT-54
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-54.pdf

2..) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. február 21-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH0221_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

pdfHKV0221_PVO.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV0221_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-1
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-01.pdf

pdfKT-01kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről KT-2
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-02.pdf

pdfKT-02kieg1.pdf

 

3.) Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerület teljes területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának (KÉSZ) elkészítéséről. KT-27
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-27.pdf

4.) Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Településképi Arculati Kézikönyvének, Települési értékvizsgálatának és Településképi rendeletének elkészítéséről. KT-28
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-28.pdf

5.) Elvi döntés hozatal az 1188 Budapest Juhász József u. 7. szám alatti, 144932 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában és tulajdonosi hozzájárulás megadás az ingatlant használó Diótörés Alapítvány részére az ingatlan felújításához. KT-14
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-14.pdf

6.) Budapest XVIII. kerület és Gyál közigazgatási határát érintő döntéshozatal. KT-16
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-16.pdf

7.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-37
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-37.pdf

8.) „MLSZ IX. Országos labdarúgó pályaépítési program Ady Endre Általános Iskola területén” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-1
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfPVO-1.pdf

9.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. december 6-i ülése

 

Meghívó

pdfMH1206_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

pdfHKV1206_PVO.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV1206_PVO.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala. KT-246
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-246.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-235
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-235.pdf

pdfKT-235kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról. KT-236
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-247
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-247.pdf

5.) A Képviselő-testület 2017. I. féléves munkaterve. KT-238
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-238.pdf

6.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-240
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-240.pdf

7.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. november 29-i rendkívüli ülése

 

Meghívó

pdfMH1129_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

odtHKV1129_PVO.odt

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV1129_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. KT-221

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-221.pdf

2.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. november 2-i (szerda) ülése

 

Meghívó

pdfMH1102_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

odtHKV1102_PVO.odt 

 

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1102_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú rendelet módosításáról. KT-217
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(A napirendet előterjesztő visszavonta.)

 

2.) Gyöngyvirág Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadása. KT-207
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-207.pdf

3.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság éves beszámolója. KT-206
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-206.pdf

4.) „Szövet utca (Szövet 113. sz. - Igric u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u. - Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-07
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-07.pdf

5.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. 09. 06-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH0906_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

 odtHKV0906_PVO.odt

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV0906_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-185
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-185.pdf

2.) Döntés a 2017. évre vonatkozó idegenforgalmi adó Budapest Főváros Önkormányzata által történő bevezetéséhez való hozzájárulás tárgyában. KT-198
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-198.pdf

3.) Borostyán Szociális Szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés. KT-184
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-184.pdf

4.) Sportkoncepció. KT-190
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-190.pdf

5.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára, a kötelező úszásoktatás lebonyolítására. KT-194
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-194.pdf

6.) Egyebek

A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2016. június 23-i ülése

 

Meghívó

pdfLetöltés

Határozat-kivonat

 pdfLetöltés

Jegyzőköyv

pdfJegyzőkönyv

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-129.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-129.pdf

2.) A Képviselő-testület 2016. évi II. féléves munkaterve KT-142.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-142.pdf

3.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról KT-149.
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKt-149.pdf

4.) Vasvári Pál Polgári Egyesület pályázati átcsoportosítási kérelme TÜK-4
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-4.pdf

5.) Egyebek

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. június 21-i (kedd) ülése

 

Meghívó

pdfMH_PVO_0621.pdf

Határozat-kivonat

 odtPVO_Hkv_0621.odt

Jegyzőkönyv

pdfPVO_Jkv_20160621.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-129
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-129.pdf

2.) Kerületi sportszervezetek 2016/17. évi TAO pályázatai. KT-138
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-138.pdf

3.) Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Pestszentimrei Közösségi Házban. KT-118
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-118.pdf

pdfKT-118kieg1.pdf

4.) A Képviselő-testület 2016. évi II. féléves munkaterve. KT-142
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-142.pdf

5.) „Szövet utca (Szövet 113. sz- Gesztenye u. közötti szakasz) (142876/7) hrsz. és az Igric utca (Kancsó u.-Szövet u. közötti szakasz) (143154) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolattal történő ellátása, valamint csapadékvíz elvezetése” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-05
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-05.pdf

6.) „Nemes utca 31. szám alatti gyermekorvosi rendelő bővítése és fűtés-gépészeti felújítása” (HRSZ: 144472) építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-06
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-06.pdf

7.) „Budapest XVIII. kerület Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 53. 141980 hrsz. ingatlanon öntött gumi burkolatú sportpálya” építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-04
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-04.pdf

8.) Egyebek