Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2021. december 7-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20211207_OKSINB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211207_OKSINB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211207_OKSINB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről KT-292pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-280pdfKT-280.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve KT-274pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Döntés a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal kötött köznevelési szerződés módosításáról KT-264pdfKT-264.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Lelkes Gábor

5./ Döntés a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal kötött köznevelési szerződés módosításáról KT-265pdfKT-265.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, Kékesi Szilvia a kuratórium titkára

6./ A PLER Kézilabdasport Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása KT-294pdfKT-294.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Saska Imre

7./ Döntés az Önkormányzat 2022. évi kerületi sportfeladatainak, sporttevékenységeinek programjáról OKSINB-3pdfOKSINB-3.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

8./ A 2022. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása OKSINB-5pdfOKSINB-5.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

9./ Közösségi színtér igénybevételére kiírt „Városháza Galéria 2022” pályázat elbírálása OKSINB-6pdfOKSINB-6.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

10./ Döntés a Bp18 Egyesített Óvoda szakmai munkájának értékeléséről OKSINB-4pdfOKSINB-4.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia intézményvezető

11./ Javaslatok helyi kitüntetések odaítélésére KTZ-297 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

12./ Egyebek

 

H-1./ A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei és a Tomory Lajos Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint éves munkatervének jóváhagyása OKSINB-7pdfH-1_OKSINB-7.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Máté Zsuzsanna, igazgató és Heilauf Zsuzsanna, igazgató

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. december 6-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20211206_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211206_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211206_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről KT-292pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-281pdfKT-281.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a lakásügyi hátralék behajtási feladatait ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről  KT-282pdfKT-282.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve KT-274pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-263pdfKT-263.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit, Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Kékesi Szilvia intézményvezetők

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetéséről ILB-27/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetéséről II. ILB-26/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Döntés a hátralékkal rendelkező jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyében ILB-30/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ Döntés a hátralékkal nem rendelkező jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyében ILB-33/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Döntés szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-32/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Döntés krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-29/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

12./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-28/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

13./ Döntés bérlakások összevonása ügyében ILB-31/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

14./ Egyebek

S1/ Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel fennálló Feladatellátási szerződés módosításáról KT-298pdfS1_298.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. december 6-án (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20211206_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211206_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211206_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről KT-292pdfKT-292.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkaterve KT-274pdfKT-274.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata KT-263pdfKT-263.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit, Bálint Ramóna, Marton Attiláné, Kékesi Szilvia intézményvezetők

4./ Javaslatok helyi kitüntetések odaítélésére KTZ-297 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-9/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

6./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. november 15-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20211115rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211115rk_ILB_AN.docx

JegyzőkönyvpdfJKV20211115rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-25/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2021. október 13-án (szerdán) 10 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20211013rk_OKSINB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211013rk_OKSINB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211013rk_OKSINB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-208pdfKT-208.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Tízpróba Magyarország Kft.-vel KT-230pdfKT-230.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Csaba, áruházigazgató

3./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Madách utca 49. számú ingatlan ügyében KT-231pdfKT-231.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Máté Zsuzsanna

4./ Fotópályázat kiírása a koronavírus kerületi áldozatainak emlékére KT-236pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Támogatási szerződés kötése az Életjel Alapítvánnyal KT-237pdfKT-237.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

6./ Döntés Nagy Károly tanácsnoki beszámolójának az elfogadásáról KT-252pdfKT-252.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly önkormányzati képviselő

7./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSINB-1pdfOKSINB-1.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

8./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Diáksport Diák Olimpia 2021/2022. tanévi versenynaptára

OKSINB-2pdfOKSINB-2.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András, kerületi Diák Olimpia szervezője 

9./ Döntés Közalapítványok alapító okiratának módosításáról KTZ-246 (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kis Ágnes, Vörös Árpád, Tasnádi András

10./ Egyebek

 

H-1/ Döntés Otruba István Ferenc hagyatékának átvételéről S1-256pdfS1-256.pdf

 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

 

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. október 11-én (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20211011rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211011rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211011rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-208    pdfKT-208.pdf      

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-22/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Döntés a bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződés megkötése ügyében

ILB-17/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-21/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás cseréje tárgyában II. ILB-20/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Javaslat krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-15/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

7./ A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása     ILB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

8./ Döntés  a Városgazda Nzrt. részére történő szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-14/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

9./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása ILB-19/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

10./ Tájékoztatás a folyamatban lévő peres eljárásokról a bentlakó bérlők/lakáshasználók ügyében ILB-16/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

11./ Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású előterjesztés:

H1.) Döntés szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-23/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

H2.) Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósulása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-24/z (zárt ülés) – Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. október 11-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20211011rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20211011rk_ESzB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20211011rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-208 pdfKT-208.pdf         

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés eszközök beszerzéséről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet számára

KT-234pdfKT-234.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések KTZ-248 (zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)  

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-8/Z (zárt ülés Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Egyebek

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. szeptember 29-én (szerdán) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20210929rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210929rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210929rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-12/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ Javaslat önkormányzati lakás bérleti szerződésének felmondására

ILB-13/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20210916rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210916rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210916rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról ESzB-5    pdfESzB-5.pdf   

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs

2./ Hozzájárulás Dr. Takács Ildikó Emőke felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához ESzB-6/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Takács Ildikó Emőke

3./ Hozzájárulás Dr. Marácziné Dr. Varga Enikő és Dr. Szántó Anita Katalin felnőtt fogorvosként történő foglalkoztatásához, valamint az EDVITA-131 Betéti Társasággal megkötött felnőtt háziorvosi feladat ellátásáról s6zóló Megbízási Szerződés módosításához ESzB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Varga Enikő, dr. Szántó Anita, dr. Szűcs Tamás

4./ Egyebek

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20210830rk_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20210830rk_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20210830rk_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) + kieg.1

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

2./ A bérlakás felújításához és karbantartásához biztosított támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása ILB-8/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

3./ Döntés a hátralékkal nem rendelkező jogcím nélküli lakáshasználók lakásügyében ILB-9/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

4./ Döntés szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-10/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

5./ Döntés a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett lakáshasználó lakásügyében ILB-11/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

6./ Egyebek