A Képviselő-testület 2019. február 21-i (csütörtök, 8.00 óra) ülése

MeghívópdfMH0221.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0221AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0221_test.pdf

 

Napirendi pontok: 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (22.)pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (08.)pdfKT-08.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (01.)pdfKT-01.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről (02.)pdfKT-02.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés a Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsönbe adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére (07.)pdfKT-07.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (05.)pdfKT-05.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére (25.)pdfKT-25.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (10.)pdfKT-10.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz.-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14./ Földút útépítések beruházási alapokmánya (16.)pdfKT-16.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” - Beruházási alapokmányának elfogadása (29.)pdfKT-29.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

16./ „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása (19.)pdfKT-19.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata (20.)pdfKT-20.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása (23.)pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

19./ Támogatással kapcsolatos döntés meghozatala (21.)pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

KT-28kieg1 pdfKT-28kieg1.pdf

KT-28kieg2pdfKT-28kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

21./ Döntés napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról (27.)pdfKT-27.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő

22./ Előzetes jóváhagyás a 2020. és 2021. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről (31.)pdfKT-31.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

23./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése (32.)pdfKT-32.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

24./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítványa Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára

Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítványa - Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

25./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

26./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása (06.)pdfKT-06.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

27./ A rabszolgatörvény alkalmazásának kerületi tulajdonban lévő vállalatoknál történő alkalmazásának tilalma (03.)pdfKT-03.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter, Fehér Gábor képviselők

28./ Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek (04.)pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

29./ Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről (09/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

30./ Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról (24./Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

31./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról (26.)pdfKT-26.pdf

KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

32./ Interpellációk

33./ Kérdések

34./ Tájékoztatók, bejelentések

 -.Taj01.: Tájékoztatás a 2018. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (18.)pdfKT-18.pdf

   Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

S1: Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre S1-33pdfS1-33.pdf

Előterjesztő: Somody László

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. február 20-án (szerdán) 9.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0220_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0220_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0220_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Döntés a Budapest XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése KT-32pdfKT-32.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

5./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány – Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára; Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítványa – Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

6./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása KT-06pdfKT-06.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

8./ A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda, a Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda, a Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda és a Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

9./ 2019. évi ISK/DSK, valamint sportegyesületek részére kiírandó sportpályázatok szövegtervezete

OKSIB-3pdfOKSIB-3.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ SOFI sportkör kérelme OKSIB-2pdfOKSIB-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Pál-Horváth Rita

11./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-4pdfOKSIB-4.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tadissi Yves Martial és Pataki Krisztián

12./ Március 15-ei ünnepség szónokának kijelölése OKSIB-1pdfOKSIB-1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

13./ Közművelődési intézmények 2019. évi munkatervének elfogadása OKSIB-6pdfOKSIB-6.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Varga Ferenc, Heilauf Zsuzsanna

14./ Pestszentimrei Közösségi Ház intézményvezetői pályázat kiírásának engedélyezése OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2018. évi teljesítéséről OKSIB-5pdfOKSIB-5.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó 3. számú régió igazgató, Dalotti Tibor, Vörös Árpád

16./ Javaslat a kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálásához

OKSIB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Stájer István áruház igazgató

17./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2019. február 19-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0219_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0219_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0219_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2018. (II.01.)önkormányzati rendelet módosításáról KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről KT-02pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-1pdfNB-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi munkaterve NB-10pdfNB-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-11pdfNB-11.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Hozzájárulás Dr. Szilvási Ildikó felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szilvási Ildikó

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ 2018. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása

NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. december 11-én (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1211_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1211_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfOKSIB-32.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-197pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ 2018. évi Ifjúsági feladatterv végrehajtásáról szóló  beszámoló OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

6./ A 2019. évi Ifjúsági feladatterv elfogadása  OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio tánccsoport támogatása

OKSIB-34pdfOKSIB-34.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Róthné Major Klára, Endresz Zsuzsanna

8./ Közösségi színtér igénybevételére "Városháza Galéria 2019" pályázat elbírálása OKSIB-35pdfOKSIB-35.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfOKSIB-35kieg1

9./ Kerületi Diáksport 2018/2019-es versenynaptára OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

10./ A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-194 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ "Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél" adományozása OKSIB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12./ Egyebek

 

A Népjóléti Bizottság 2018. december 11-én (kedden) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1211_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1211_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1211_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről KT-200pdfKT-200.pdf

pdfKT-200kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ A Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkaterve KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közalkalmazotti Szabályzatának módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-72pdfNB-72.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ A 2019. évi helyi kitüntetési javaslatok KTZ-194 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év) NB-76/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-74/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-75/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Bérleti jogviszony helyreállítása II. NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Egyebek

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 26-án (hétfőn) 16.30 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1126rk_OKSIB_TUK_egy.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelemről OKSIB-29pdfOKSIB-29.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívott: Marelyin János Pálné elnök – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2./ Egyebek

 

Képviselő-testület 2018. november 19-én, hétfőn, 8.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1119.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1119.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1119_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:  

  1. Nemzeti Sportközpontokkal kötendő Megállapodás jóváhagyása általános iskolák bővítése tárgyában (186.)pdfKT-186.pdf

           Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

  1. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. november 12-én (hétfőn) 17 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1112_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1112_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1112_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtevében meghatározott feladatok végrehajtásáról KT-176pdfKT-176.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

4./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2019. évi zárva tartási rendje NB-58pdfNB-58.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szociális Szolgálatok 2018. évi téli zárva tartási rendje NB-63pdfNB-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-62pdfNB-62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

8./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása NB-64/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-61/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-67/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-65/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Jogcím nélküli lakáshasználók részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-66/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-68/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-60/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-59/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

16./ Egyebek

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. november 13-án (kedden) 8.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1113_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Döntés pályázattal kapcsolatban KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése KT-179pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

3./ Sportrendezvények 2019. KT-173pdfKT-173.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4./ GESZ vezetői pályázatának elbírálása KT-174pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

5./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-175pdfKT-175.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

6./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Számadó Máté, Dudás Éva, Topolyai Máté, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix és Módos Viktória

8./ Döntés közalapítványokkal kapcsolatban KTZ-184/Z

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

9./ Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1./ A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízások véleményezése OKSIB-29/Z

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója), Bán Réka, Pásztor Józsefné, Timotityné Sibalin Hajnalka

 

 

 

A Népjóléti Bizottság 2018. október 25-én (csütörtökön) 16.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH1025rk_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1025rk_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1025rk_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-54pdfNB-54.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Hozzájárulás Dr. Morvay Judit gyermek háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-55/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Morvay Judit

3./ Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról NB-53pdfNB-53.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

4./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-56/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-57/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Egyebek