A Képviselő-testület 2012. február 23-ai ülésének anyaga

Írta:  2015.10.05.
A Képviselő-testület 2012. február 23-ai ülésének anyaga

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv

Zárt jegyzőkönyv


Napirendi pontok:


1. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
47/kieg.1
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
47/kieg2
letöltés

47/kieg3
letöltés

47/kieg4
letöltés

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(I. tárgyalási forduló)
9/KIEG/3
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
letöltés
 
9/kieg/4
letöltés
        
9/kieg/5
letöltés


3.Az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségére vonatkozó rendelet
49/kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
4.Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
50/kieg/2             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
50kieg3
letöltés
 
50kieg4
letöltés

50kieg5
letöltés


5. Határozati javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010.(IX. 14.) számú önkormányzati rendelet alapján, épített értékek egyedi védelem alá helyezési eljárásának megindítására
46/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 
letöltés
           
6. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján
45/kieg/1.             rendkívüli eljárással!        (előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
           
7. Megállapodás kötése a Budapest Főváros Önkormányzattal az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek 50%-ának megfizetéséről
44/kieg./1             rendkívüli eljárással!       (előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
           
8. A Budapest, XVIII. kerület 140580 helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 36. szám alatti ingatlanon meglévő felnőttorvosi rendelő gyermekorvosi rendelővé történő átalakítása
43/kieg 1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Péterszegi Imre projektmenedzser
letöltés
 
9. Hozzájárulás járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosításához
39/kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés
 
10.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. megbízása alapellátási feladatok ellátására
40./kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés
 
11.Az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programjának elfogadása
41/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívott: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Központ vezetője
letöltés
 
12. Az Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására
42/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
13. A Képviselő-testület 2012. I. féléves munkatervének elfogadása 
71./kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
14. KMOP 4.6.1.-11 Nevelési Intézmények fejlesztése című pályázat benyújtása és önrész biztosítása (Szélső utcai Óvoda bővítése)
37/kieg/ 1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Perge Zsoltné Napsugár Óvoda vezetője
letöltés
 
15. KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú, „Iciri Piciri” Bölcsőde a             peremkerületben” című pályázat keretén belül,  az Attila u. 13. sz. alatti 153513 hrsz.-            ú ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás, 40 férőhelyes bölcsőde megvalósításához szükséges önerő biztosítása
38/kieg/ 1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

16. Döntés a közterületről illegálisan elhelyezett gépjárművekről
36/kieg/1.              rendkívüli eljárással!             (előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

36kieg2
letöltés


17. Az Önkormányzat ügyfélként való belépése az ÚJ Táj Hulladék –hasznosító Szolgáltató KFt hulladékkezelési engedélyezése tárgyában a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél folyamatban lévő eljárásába 
74./kieg/1.            rendkívüli eljárással!       
Előterjesztő: Pestszentimre Városrészi Önkormányzat
letöltés
 
18. Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat beszámolója 2011. évi munkájáról
35/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat
letöltés
           
19. Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott 2011. évi Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági döntésekről 
34./kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság
letöltés
 
20. Beszámoló a Népjóléti Bizottság 2011. évi munkájáról
33/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Népjóléti Bizottság
letöltés
 
21. A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról  
62./kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
letöltés
 
22. A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról
11./kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság
letöltés
 
23. A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról
70/kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság
letöltés
 
24. Beszámoló a Tulajdonosi Bizottság 2011. évi munkájáról
32/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Tulajdonosi Bizottság
letöltés
 
26. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
72/kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző 
letöltés

27. Szentlőrinci Túra, Szabadidős és Sport Lovas Egyesülettel kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés
31/Z/kieg/1.    Zárt ülés!             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi határozatok elbírálása
30/kieg1/Z       Zárt ülés!            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
29. 2012. évi helyi kitüntetések adományozása
29/Z/kieg/1/Z  Zárt ülés!            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
           
30. A csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoport új tagjának megválasztása
13/Z/kieg/1.    Zárt ülés!            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
           
31. Interpellációk
 
Int-1: „Lakáshitel támogatás és jutalmak” c. interpelláció
letöltés

Int-2: „Ellenőrzés a kerületi kapitányságon” c. interpelláció
letöltés

Int-3: „Match áruház tetőszigetelés” c. interpelláció
letöltés

Int-4: „A kerületi önkormányzati iskolák sorsa” c. interpelláció
letöltés

Int-5: „Városgazda Nonprofit Zrt. új honlap” c. interpelláció
letöltés

Int-6: „Mi lesz a Vöröskereszt kerületi szervezetével?” c. interpelláció
letöltés
 
32. Kérdések
 
33. Tájékoztatók, bejelentések
      -     Polgármesteri tájékoztató
letöltés


Sürgősségi napirendek:

S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítvány Alapító Okirtának módosítása
75.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


S2. Döntés a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő Alacskai út (145111/291 hrsz-ú), a Határ út (145109 hrsz-ú) és a Nemes utca (145110 hrsz-ú) közterületek által határolt terület elnevezése tárgyában
76.                           (előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő:
Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő
letöltés S2