Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2011. december 8-i ülése

Írta:  2011.12.02.
Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2011. december 8-i ülése


Meghívó


Határozat-kivonat


Jegyzőkönyv


Jegyzőkönyv (zárt)


Napirendi pontok

1.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 530.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester


2.) A nehéz helyzetbe került, hitellel terhelt lakóingatlannal rendelkező kerületi lakosok megsegítése
542.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 529.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


- Kiegészítés az 529. számú előterjesztéshez 529-kieg.


4.) Helyi adóra vonatkozó rendelet megalkotása
518.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 540.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6.) Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 498.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7.) A 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2011. (…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) megalkotása 527.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet (PPVSZ) módosításáról 528.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9.) 2012. évre teljesítmény-követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 536.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


10.) Fővárosi küldött megválasztása (zárt ülés) 535/z.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


11.) Informatikai és minőségügyi tanácsnok 2011. évi beszámolója 533.

Előterjesztő: Maitz László informatikai és minőségügyi tanácsnok

 

12.) Kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnok 2011. évi beszámolója 534.

Előterjesztő: Bauer Ferenc kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnok

 

13.) Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 541.

Előterjesztő: Dr. Peitler Péter jegyző


14.) A közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítása
523.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


15.) Egyebek


Helyszíni kiosztású anyagok:

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kiemelten Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala (zárt ülés) Et-550/Z-H-1.
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester


Javaslat a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentime Önkormányzat által az Egyházi Alap terhére kiírt programpályázat támogatási összegeire Et-552-H-2.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester


Rendeletalkotás az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Et-555-H-3.
Előterjesztő:Ughy Attila polgármester