Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2011. december 07-ei ülése

Írta:  2011.12.02.
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2011. december 07-ei ülése

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:

1.         Helyi adórendelet módosítása

KT-518

            Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

letöltés

 

2.         Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
KT-498

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

letöltés

 

3.        Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
KT-540     

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

letöltés

           

4.         Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (PPVSZ) módosításáról

KT-528

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés

 

5.        Határozati javaslat településrendezési döntéshez Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Alacskai út – Ganz Ábrahám utca –Kerékkötő utca – (156042) hrsz-ú közterület, Kerékvágás utca- Szántás utca által határolt területre, valamint közterületen történő illemhely elhelyezés kapcsán

KT-537

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés

 

6.         Beszámoló a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2011. évi működéséről

KT-532

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

            Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője

letöltés

 

7.        Beszámoló Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

KT-495

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

letöltés

 

8.         Mentességi javaslat a csatorna nélküli ingatlanon lakóknak

KT-496

Előterjesztő: Dömötör István, Csabafi Róbert képviselők

letöltés

 

9.        Informatikai és minőségügyi tanácsnok 2011. évi beszámolója

KT-533

Előterjesztő: Maitz László informatikai és minőségügyi tanácsnok

letöltés

 

10.       A közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítása

KT-523

Előterjesztő:  Ughy Attila alpolgármester

letöltés

 

11.      Fővárosi küldött megválasztása

KT-535/Zárt ülés!           

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

letöltés

 

12.         Budapest, XVIII. kerület Kiss Ernő u. 47. sz. ingatlan mellett található közterület-használata

TFFB-513/Z            Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

letöltés

 

13.       Döntés a Budapest XVIII. kerület 140661 helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 22. szám alatti ingatlan kapcsán megkötött adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségről

538/Z            Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

letöltés

 

14.       Egyebek