Tulajdonosi Bizottság 2011. december 7-i ülése

Írta:  2011.12.02.
Tulajdonosi Bizottság 2011. december 7-i ülése

Meghívó
letöltés
Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés


Zárt jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:
1.) A nehéz helyzetbe került, hitellel terhelt lakóingatlannal rendelkező kerületi lakosok megsegítése Kt-542
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


2) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997 (X. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kt-529.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
Kiegészítés az előterjesztéshez
letöltés


3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kt-540
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


4.) Bérleti jog felmondása (költségelvű lakbért nem fizetők esetében) Tul-499/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
5.) Eötvös L. Általános Iskola, 1184 Bp., Lakatos út 30. szám alatti főzőkonyha helyiség hasznosítására vonatkozó elvi döntés Tul-500
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés

 
6.) Budapest XVIII. kerület, Kiss Ernő utca 47. sz. ingatlanon található közterület használata TUL-514/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
7.) Elvi döntéshozatal a Budapest XVIII. kerület Örs u. 5. szám alatti lakások megvásárlása kapcsán Tul-515/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
8.) Budapest XVIII. kerület, Ganz Ábrahám utca útépítés járulékos munkákkal beruházás alapokmány és engedélyokirat jóváhagyása Tul-516
Előterjesztő: Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
9.) A 1188 Bp., Damjanich u. 10.szám alatti az Önkormányzat által bérelt ingatlanrész megvásárlására vonatkozó döntés Tul-517/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
10.) Budapest, XVIII. kerület Péteri út 24. I. emelet 2. szám alatti, 145201/180/A/49 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Tul-525/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
11.) MALÉV SC együttműködési megállapodása Kt-520
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
12.) Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény helyiségek használatához kapcsolódó döntés Kt-526
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés

 
13.) Mentességi javaslat a csatorna nélküli ingatlanon lakóknak Kt-496
Előterjesztő: Dömötör István, Csabafi Róbert képviselők
letöltés

 
14.) A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 763/2011. (XI. 10.) sz. képviselő-testületi határozat végrehajtása miatt Kt-539
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
Az előterjesztés módosítása
letöltés

 
15.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 140661 helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 22. szám alatti ingatlan kapcsán megkötött adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségről  Kt-538/Z (Zártülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
16.) Egyebek

H1.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (zárt ülés)
letöltés

H2.) Tulajdonosi döntések meghozatala (M18 Műszaki Karbantartó és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsági tag választás) (zárt ülés)
letöltés