A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. január 19-i rendkívüli ülése

Írta:  2012.01.18.
A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. január 19-i rendkívüli ülése

Meghívó


Határozat-kivonat


Jegyzőkönyv


Napirendi pontok

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése PEB-1.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 


2.) A  Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság ügyrendje PEB-2.

Előterjesztő: Gönczöl András bizottsági elnök

 

3.) Egyebek