Népjóléti Bizottság 2012. február 14-i ülése

Írta:  2012.02.14.
Népjóléti Bizottság 2012. február 14-i ülése


Meghívó
letöltés


Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés


Zárt jegyzőkönyv
letöltésNapirendi pontok:
1.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 47.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
2.) Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 50.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
Kiegészítés az előterjesztéshez!
letöltés

 
3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 9./KIEG 1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
Kiegészítés az előterjesztéshez
letöltés


 
4.) Helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása 14/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
5.) Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) 15/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
6.) Bírói ítéletben előírt elhelyezési kötelezettség alapján másik lakás biztosítása 16/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
7.) Az Egyesített Bölcsődék 2012. évi nyári, év végi zárva tartási ideje 17
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívott: Kiss Ferecné, intézményvezető
letöltés

 
8.) Szolgálati jelleggel bérbe adott lakás ismételt bérbe adása 18/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
9.) Tájékoztató az átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás méltányossági jogkörben történő kifizetéséről 19/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
10.) A Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények 2012. évi munkaterve 20
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívottak: intézményvezetők
letöltés

 
11.) Hozzájárulás tartási szerződés 1183 Bp., Gyöngyvirág u. 49/A, I. em. 6. sz. alatti lakás bérleti jogának folytatása ellenében történő megkötéséhez
21/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
12.) Lejárt bérleti szerződésű lakások ismételt bérbe adása 22/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
13.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása 23/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
14.) Lejárt bérleti szerződésű, határozott időre (3-5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása 24/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
15.) Határozott időre (3-5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása 26/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
16.) Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakás bérleti szerződése 27/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
17.) Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje 28/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
18.) A Budapest, XVIII. kerület 140580 helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 36. szám alatti ingatlanon meglévő felnőttorvosi rendelő gyermekorvosi rendelővé történő átalakítása 43.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: dr. Maizt László ügyvezető igazgató, Péterszegi Imre projektmenedzser
letöltés

 
19.) Hozzájárulás járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosításához 39
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Dr. Maitz László ügyvezető igazgató
letöltés

 
20.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. megbízása alapellátási feladatok ellátására 40
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés
21.) Az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programjának elfogadása 41
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés


22.) Az Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására 42
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
23.) KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú, „Iciri Piciri” Bölcsőde a peremkerületben” című pályázat keretén belül,  az Attila u. 13. sz. alatti 153513 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás, 40 férőhelyes bölcsőde megvalósításához szükséges önerő biztosítása 38
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
24.) Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi határozatok elbírálása 30/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
25.) 2012. évi helyi kitüntetések adományozása 29/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
26.) A Népjóléti Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról 33.
Előterjesztő: Dámsa József, a bizottság elnöke
letöltés
Kiegészítés az előterjesztéshez
letöltés


 
27.) Egyebek