Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. február 16-i ülése

Írta:  2012.02.14.
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. február 16-i ülése


Meghívó


Határozat-kivonat


JegyzőkönyvNapirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 47.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

 
2.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
48.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 


3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
9/KIEG1.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Kiegészítés a 9/KIEG1. számú előterjesztéshezTovábbi kiegészítés a 9/KIEG1. számú előterjesztéshez4.) Az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségére vonatkozó rendelet 49.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 


5.) Megállapodás kötése a Budapest Főváros Önkormányzattal az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek 50%-ának megfizetéséről
44.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester


- Kiegészítés a 44. számú előterjesztéshez

letöltés Et-44kieg6.) A Budapest XVIII. kerület 140580 helyrajzi számon nyilvántartott Nemes utca 36. szám alatti ingatlanon meglévő felnőttorvosi rendelő gyermekorvosi rendelővé történő átalakítása
43.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Péterszegi Imre projektmenedzser

 


7.) KMOP 4.6.1-11 Nevelési Intézmények fejlesztése című pályázat benyújtása önrész biztosítása (Szélső utcai Óvoda bővítése)
37.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Perge Zsoltné Napsugár Óvoda vezetője

 

 

8.) KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú „Iciri Piciri” Bölcsőde a peremkerületben” című pályázat keretén belül, az Attila utca 13. szám alatti 153513 hrsz-ú ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás, 40 férőhelyes bölcsőde megvalósításához szükséges önerő biztosítása 38.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 


9.) Döntés a közterületről illegálisan elhelyezett gépjárművekről
36.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 


10.) A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról
62.

Előterjesztő: Gönczöl András bizottsági elnök

 


11.) Egyebek