A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2012. február 29-ei ülésének anyaga

Írta:  2012.02.24.
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2012. február 29-ei ülésének anyaga

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat

Jegyzőkönyv


Napirendi pontok:
1. Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
KT-87
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
2.A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet módosítása
Kt-95.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata
KT-110
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
4.URBACT-3 Program-Nemzetközi pályázat beadása
„Az életminőség javítása a leszakadás veszélyének kitett illetve leszakadó városrészekben”
KT-112
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 5. Beszámoló a Közterület-felügyeleti Munkacsoport 2011. évi munkájáról
 KT-119
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
6. Bp. XVIII. kerület, (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata I.
TFFB-101
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
7. Bp. XVIII. kerület, (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata II.
TFFB-102
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
  
8. A Budapest, XVIII. kerület Szarvascsárda tér megnevezésű (155456) hrsz. alatti közterületen működő fizető parkolóra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása 
TFFB-103
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
9. Béke téri Orvosi Rendelő akadálymentesítésssel és általános felújítással kapcsolatos építési munkálataira vonatkozó beruházási alapokmány és engedélyokirat elfogadása
TFFB-104
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
10. Egyebek
- Tájékoztató a "Kossuth tér és környéke fejlesztése" című projektről
(helyszíni kiosztás)