Képviselő-testület 2012. február 23-i ülése

Írta:  2012.02.24.
Képviselő-testület 2012. február 23-i ülése

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés
Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:
1. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 47/kieg.1
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

47.kieg2 letöltés

47.kieg3 letöltés

47.kieg4 letöltés

 
2.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (I. tárgyalási forduló) 9/KIEG/3
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
letöltés

9kieg4 letöltés

9kieg5 letöltés

 
3. Az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségére vonatkozó rendelet  49/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
4. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 50/kieg/2             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

50kieg3 letöltés

50kieg4 letöltés

50kieg5 letöltés

 
5. Határozati javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010.(IX. 14.) számú önkormányzati rendelet alapján, épített értékek egyedi védelem alá helyezési eljárásának megindítására  46/kieg/1.      rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 
letöltés

 
6. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján 45/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
Az előterjesztő által visszavonva.
 
7. Megállapodás kötése a Budapest Főváros Önkormányzattal az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek 50%-ának megfizetéséről 44/kieg./1           rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
Az előterjesztő által visszavonva.

 
8. A Budapest, XVIII. kerület 140580 helyrajzi számon nyilvántartott, Nemes utca 36. szám alatti ingatlanon meglévő felnőttorvosi rendelő gyermekorvosi rendelővé történő átalakítása 43/kieg 1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Péterszegi Imre projektmenedzser
letöltés

 
9.Hozzájárulás járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosításához 39/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés

 
10. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. megbízása alapellátási feladatok ellátására 40./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés

 
11. Az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programjának elfogadása 41/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívott: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Központ vezetője
letöltés

 
12. Az Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására 42/kieg/1.            rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
13.A Képviselő-testület 2012. I. féléves munkatervének elfogadása 71./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
14. KMOP 4.6.1.-11 Nevelési Intézmények fejlesztése című pályázat benyújtása és önrész biztosítása (Szélső utcai Óvoda bővítése) 37/kieg/ 1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Perge Zsoltné Napsugár Óvoda vezetője
letöltés

 
15. KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú, „Iciri Piciri” Bölcsőde a peremkerületben” című pályázat keretén belül,  az Attila u. 13. sz. alatti 153513 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás, 40 férőhelyes bölcsőde megvalósításához szükséges önerő biztosítása  38/kieg/ 1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
16. Döntés a közterületről illegálisan elhelyezett gépjárművekről 36/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

36kieg2 letöltés

 
17. Az Önkormányzat ügyfélként való belépése az ÚJ Táj Hulladék –hasznosító Szolgáltató KFt hulladékkezelési engedélyezése tárgyában a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél folyamatban lévő eljárásába 74./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Pestszentimre Városrészi Önkormányzat
letöltés

 
18. Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat beszámolója 2011. évi munkájáról 35/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat
letöltés

 
19. Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott 2011. évi Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági döntésekről 34./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság
letöltés

 
20. Beszámoló a Népjóléti Bizottság 2011. évi munkájáról 33/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Népjóléti Bizottság
letöltés

 
21.A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról  62./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
letöltés

 
22. A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról 11./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság
letöltés

 
23. A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság beszámolója 2011. évi munkájáról  70/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság
letöltés

 
24. Beszámoló a Tulajdonosi Bizottság 2011. évi munkájáról 32/kieg/1.         rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Tulajdonosi Bizottság
letöltés

 
25. Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról   72/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző 
letöltés

 
26. Szentlőrinci Túra, Szabadidős és Sport Lovas Egyesülettel kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés 31/Z/kieg/1. Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
27. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi határozatok elbírálása 30/kieg1/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
28. 2012. évi helyi kitüntetések adományozása 29/Z/kieg/1/Z  Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
29. A csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoport új tagjának megválasztása 13/Z/kieg/1. Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
30. Interpellációk
Int-1: „Lakáshitel támogatás és jutalmak” c. interpelláció
letöltés
 

Int-2: „Ellenőrzés a kerületi kapitányságon” c. interpelláció
letöltés
 
 
Int-3: „Match áruház tetőszigetelés” c. interpelláció
letöltés

 
Int-4: „A kerületi önkormányzati iskolák sorsa” c. interpelláció
letöltés

 
Int-5: „Városgazda Nonprofit Zrt. új honlap” c. interpelláció
letöltés

 
Int-6: „Mi lesz a Vöröskereszt kerületi szervezetével?” c. interpelláció
letöltés

 
31. Kérdések
 
 
32. Tájékoztatók, bejelentések
             - Polgármesteri tájékoztató letöltés
 
 
S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása  S1-75.
letöltés


S2. Döntés a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévő Alacskai út (145111/291 hrsz-ú), a Határ út (145109 hrsz-ú) és a Nemes utca (145110 hrsz-ú) közterületek által határolt terület elnevezése tárgyában S2-76  (előterjesztő visszavonta)
letöltés