Tulajdonosi Bizottság 2012. február 29-i ülése

Írta:  2012.02.24.
Tulajdonosi Bizottság 2012. február 29-i ülése

Meghívó
letöltés


Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegzyőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:
1.) A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet módosítása 95.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról97.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés


 
3.) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata 111.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
4.) Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011.(V.3.) számú önkormányzati rendelet   módosításáról  77.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés


 
5.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú rendelet módosításáról 86.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
6.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata 110.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
7.) A Budapest XVIII. kerület 140766 helyrajzi számon nyilvántartott, Vasút u. 48. szám alatt található 89 négyzetméter alapterületű helyiség hasznosítása 82.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ódor Katalin Pestszentimrei Közösségi Ház vezetője
letöltés


 
8.) A Budapest XVIII. kerület 140766 hrsz-on nyilvántartott, Vasút u. 48. szám alatt kialakítandó BKV pihenőhelyiség teakonyhájának bebútorozása 120.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
9.) Döntés a Bp. XVIII. kerület Kerékvágás út- Alacskai út között elhelyezkedő 156051/2, 156051/3, 156051/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása tárgyában 83/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Dámsa József képviselő
letöltés


 
10.) Lejárt bérleti szerződésű lakások ismételt bérbe adása (1 év) Tul-89/Z (Zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
11.) Budapest XVIII. kerület, 149940/0/A/6 hrsz-ú, Üllői út 501. fszt. 6. sz. alatti üzlethelyiség elidegenítésére vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-90(zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
12.) Budapest XVIII. kerület 150838/0/A/4 hrsz-ú, Üllői út 427. fszt. 6. sz. (Baross utca 1. fszt. 4.) sz. alatti üzlethelyiség elidegenítésére vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-91(zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 


 
13.) Budapest XVIII. kerület, Csolt u. 4. sz. alatt lévő Vackor Óvoda játszóudvar megújítási alapokmányának és engedélyokiratának elfogadása Tul-92.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
14.) A Budapest XVIII. kerület Szarvas csárda tér megnevezésű (155456) hrsz. alatti közterületen működő fizető parkolóra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása Tul-105.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


 
15.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata I. Tul-106
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
16.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 44-46. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata II. Tul-107
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
17.) Béke téri Orvosi Rendelő akadálymentesítéssel és általános felújítással kapcsolatos építési munkálataira vonatkozó beruházási alapokmány és engedélyokirat elfogadása Tul-108.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


18.) Egyebek