Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2012. március 1-i ülése

Írta:  2012.02.27.
Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2012. március 1-i ülése


Meghívó

letöltés

Határozat kivonat

letöltés

Jegyzőkönyv

letöltés


Napirendi pontok:


1, Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 87.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
2, A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 99.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
3, A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 98.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
98kieg1.
 
letöltés
 
4, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (helyszíni kiosztással)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
5, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 128.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
Kiegészítő anyag a 128. számú előterjesztéshez 128/kieg1.
 
letöltés

6, A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) rendelet módosítása 95.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
7, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 96.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
Kiegészítő anyag a 96. számú előterjesztéshez 96kieg/1.
 
letöltés

8, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 97.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
9, Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 111.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
10, Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 77.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
11, Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) rendelet módosításáról 86.
Előterjesztés: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
12, A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata 110.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
13, A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 121.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
14, Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 129.
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző
 
letöltés
 
15, Beszámoló a Közterület-felügyeleti Munkacsoport 2011. évi munkájáról 119.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
16, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján 100.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés

17, Egyebek