Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. március 1-i ülése

Írta:  2012.02.27.
Pénzügyi  Ellenőrzési Bizottság 2012. március 1-i ülése


Meghívó

letöltés


Határozat kivonat


Jegyzőkönyv


Jegyzőkönyv (zárt ülés)Napirendi pontok:


1.) A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása KT-99.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
2.) A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása KT-98.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
98kieg1
letöltés

 
3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (helyszíni kiosztású) 
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (III.08.)   önkormányzati rendelet módosításáról 128.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
Kiegészítő anyag a 128. számú előterjesztéshez 128/kieg1.
 
letöltés


5.) A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) számú rendelet módosítása KT-95.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
6.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
KT-96.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
Kiegészítő anyag a 96. számú előterjesztéshez 96kieg/1.
 
letöltés

7.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-97.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
8.) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása KT-111.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
9.) Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011. (V.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 77.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
10.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) rendelet módosításáról KT-86.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
letöltés
 
11.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata KT-110.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
110kieg1
letöltés

 
12.) A Heim Pál Gyermekkórház gyermekorvosi ügyeletének támogatása KT-81.
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
letöltés
 
13, URBACT 3 Program-Nemzetközi pályázat beadása
„Az életminőség javítása a leszakadás veszélyének kitett, illetve leszakadó városrészekben” 112.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
letöltés
 
14.) Belső Ellenőrzési Munkacsoport, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései a 2011. évről KT-94./Z     Zárt ülés
Előterjesztő: Dr. Peitler Péter jegyző
letöltés

 
15.) A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által adott tájékoztatás a 2011. IV. negyedévi vizsgálatok tapasztalatairól, az ellenőrzési jelentések és intézkedési tervek áttekintésre való megküldésével PEB-122./Z    Zárt ülés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
16.) Egyebek