Nyomtatás

Képviselő-testület 2012. március 8-i ülése

Írta:  2012.03.02.
Képviselő-testüt 2012. március 8-i ülése

  Meghívó
letöltés

  Határozat-kivonat
letöltés

  Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltés


  Napirendi pontok
1. Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 87/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
(A napirendi pontot előterjesztő visszavonta)

 
2. A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 99/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
99kieg2
letöltés

 
3. A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 98/kieg/2 rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
98kieg3
letöltés

 
4. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 9/kieg 6.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
letöltés
 
9kieg7
letöltés

9kieg8
letöltés

9kieg9
letöltés

9kieg10
letöltés

 
5. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.08.)   önkormányzati rendelet módosításáról 128/kieg/2.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
letöltés
 
 
6. A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló rendelet módosítása 95./kieg/1
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
7. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 96./kieg/2. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
 
8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  97/kieg/1.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
 
9. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása  111/kieg/1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
10. Rendeletalkotás a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2011.(V.3.) számú önkormányzati rendelet   módosításáról  77/kieg/1.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
 
11. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú rendelet módosításáról  86/kieg/1.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
86kieg2
letöltés

86kieg3
letöltés

 
12. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata 110/kieg/1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
110kieg2
letöltés

110kieg3
letöltés

 13. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló …/2012. (III.08.) számú önkormányzati rendelet megalkotása  121/kieg/1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
14. Önkormányzati hozzájárulás az egészségügyi alapellátás rezsiköltségeihez 78/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés
 
 
15. A Human Papilloma vírus elleni védőoltás támogatása 79/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés
 
 
16. Tájékozató a XVIII. kerület fenntartásában működő két szakrendelő elmúlt egy évben nyújtott teljesítményéről, betegszámáról, valamint arról, hogy miként alakult az egyes szakrendelések látogatottsága  80/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Szathmáry Ádám gazdasági igazgató
letöltés
 
 
17. A Heim Pál Gyermekkórház gyermekorvosi ügyeletének támogatása  81/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
 
18. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel közfeladatok ellátására kötendő társasági szerződés jóváhagyása  139.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
139kieg1
letöltés


139kieg2
letöltés

(előterjesztő tárgyalás közben visszavonta)
 
 
19. A Budapest XVIII. kerület 140766 helyrajzi számon nyilvántartott, Vasút u. 48. szám alatt található 89 négyzetméter alapterületű helyiség hasznosítása 82/kieg/1.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ódor Katalin Pestszentimrei Közösségi Ház vezetője
letöltés
 
 
20. A Budapest XVIII. kerület 140766 hrsz-on nyilvántartott, Vasút u. 48. szám alatt kialakítandó BKV pihenőhelyiség teakonyhájának bebútorozása 120/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
21. Javaslat a Tébláb Táncművészeti Alapítvány Támogatására  85/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
Meghívott: Vörös Árpád Tébláb vezetője
letöltés
 
 
22. Aktualizált Közoktatási Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása  88/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés
 
 
23. URBACT 3 Program - Nemzetközi pályázat beadása „Az életminőség javítása a leszakadás veszélyének kitett illetve leszakadó városrészekben” 112/kieg/1.rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
24. Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása 134. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
25. A szociális feladatellátás hatékonyságának vizsgálata 136. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Nagy-Sipos Ildikó, Családbarát-Műhely Szociális Szolgáltató Bt képviselője
letöltés
 
 
26. Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  129/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző
letöltés
 
 
27. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi beszámolója  140.
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző
letöltés
 
     
28. Beszámoló a Közterület-felügyeleti Munkacsoport 2011. évi munkájáról  119/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
29. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján  100/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
30. A Pestszentlőrinc- Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása  138.
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés
 
 
31. Belső ellenőrzési munkacsoport, valamint az önállóan működő költségvetési    szervek éves ellenőrzési jelentései a 2011. évről  94./Z/kieg/1.  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
32. Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékvágás út- Alacskai út között elhelyezkedő 156051/2, 156051/3, 156051/4 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában 83/Z/kieg./1 Zárt ülés!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
33. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása 130/Z/kieg/1 Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
 
34. Bizottsági tag változás 137/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
35. Interpellációk
-Mi lesz a Vöröskereszt kerületi szervezetével (II. 23-i ülés 6. sz. interpellációja)
Interpellálók: Vilmányi Gábor képviselő, Ternyák András képviselő
Interpellált: Ughy Attila polgármester
letöltés

 Int6 válasz
letöltés

 
36. Kérdések  
 
 
37.Tájékoztatók, bejelentések
Táj-01: Polgármesteri tájékoztató
letöltés


S1.) Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő Alacskai út (145111/291 hrsz-ú) névtelen utca (145111/291, 145111/386 hrsz-ú) a Határ út (145109 hrsz-ú) és a Nemes utca (145110 hrsz-ú) közterületek által határolt terület elnevezése Kt-141
Előterjesztő: Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat
letöltés

 
S2.       A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, a Közművlődési és Sport Közalapítvány, a Gloriett Általános Iskola, a Pestszentimrei Sportkör által beadásra kerülő, látvány-csapatsport támogatási rendszerére épülő pályázat támogatása
S-143.
letöltés