Népjóléti Bizottság 2012. március 20-i rendkívüli ülése

Írta:  2012.03.20.
Népjóléti Bizottság 2012. március 20-i rendkívüli ülése


Meghívó


Határozat-kivonat


Javított változatú határozat-kivonat


Jegyzőkönyv


Jegyzőkönyv (zárt ülés)


Javított változatú jegyzőkönyv (zárt ülés)Napirendi pontok:

1.) A Népjóléti Bizottság ügyrendjének elfogadása NB-144.

Előterjesztő: Dámsa József bizottsági elnök
 

 
2.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés) NB-145/Z.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 

 
3.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású előterjesztés:

Hozzájárulás dr. Márton Csaba Zsolt feladat-ellátással kapcsolatos megbízási szerződésének aláírásához H1-Et-146.
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester