Népjóléti Bizottság 2012. május 3-i rendkívüli ülése

Írta:  2012.05.03.
Népjóléti Bizottság 2012. május 3-i rendkívüli ülése


Meghívó


Határozat-kivonatJegyzőkönyvNapirendi pontok:

1.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások szociális alapon történő bérbeadására pályázat kiírása NB-212.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 


2.) Egyebek


Helyszíni kiosztású előterjesztés:

Hozzájárulás dr. Fejes Csaba felnőtt háziorvos praxisának társas vállalkozás formájában történő működtetéséhez H1-217.
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester