Népjóléti Bizottság 2012. május 22-i ülése

Írta:  2012.05.22.
Népjóléti Bizottság 2012. május 22-i ülése


MeghívóHatározat-kivonat


JegyzőkönyvJegyzőkönyv (zárt ülés)Napirendi pontok:


1.) Az egyes ingatlanokkal kapcsolatos támogatások tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotása 254.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 


 

2.) Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 236.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 


 

3.) A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása 225.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba az Alapítvány kuratóriumának titkára
 


 

4.) A Félúton Alapítvány beszámolója a 2011. évi szakmai munkáról, valamint az önkormányzati támogatás felhasználásáról NB-223.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba az Alapítvány kuratóriumának titkára

 


5.) A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2011. évi szakmai munkáról és az önkormányzati támogatás felhasználásáról NB-222.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

Meghívott: Batizné Liebszter Mária a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 


6.) Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatott személyek foglalkozás-egészségügyi vizsgálatára 228.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 

 


7.) Budapest XVIII. kerület Nemes utca 36. szám alatt létesítendő gyermekorvosi rendelőt magába foglaló szolgáltató ház építésére vonatkozó beruházási alapokmány módosítása 232.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Dr. Maitz László ügyvezető (Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft), Péterszegi Imre projektmenedzser (Városrehabilitáció18 Zrt)
 


8.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egységes Közalkalmazotti Kedvezmény Szabályzatának felülvizsgálata 248.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 

 


9.)
Társadalmi Megújulás Operatív Program - Óvodafejlesztési pályázat beadása. Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/1. 233.    
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
 

 
    

10.) 2012. évi Nyári Életmód Tábor pályázatok értékelése NB-226.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 

 


11.) Hozzájárulás Dr. Vass Béla András felnőtt háziorvoskénti foglalkoztatásához NB-227.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 


12.) Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) (zárt ülés) NB-220/z.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester


 

13.) Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása (zárt ülés) 253/z.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 

 


14.) Semmelweis kitüntetés adományozása (zárt ülés) 229/z.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester


 

15.) Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával és lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása (zárt ülés) NB-243/z.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

 


16.) Tájékoztatás méltányossági segély tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről (zárt ülés) NB-221/z.

Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

 


17.) Egyebek

Helyszíni kiosztású előterjesztések:

H1.) Kiegészítés a bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) tárgyú napirendhez (zárt ülés) NB-220/z – KIEG
letöltés NB-220kieg


H2.) Határozott időre (1 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (zárt ülés) NB-258/z.
letöltés NB-258z


H3.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (zárt ülés) NB-259/z.
letöltés NB-259z


H4.) Lejárt bérleti szerződésű, határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása (zárt ülés) NB-265/z.
letöltés NB-265z


H5.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati lakás bérbe adása (zárt ülés) NB-264/z.
letöltés


H6.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati lakás bérbe adása II. (zárt ülés) NB-268/z
letöltés


H7.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások cseréje NB-275z (zárt ülés)
letöltés NB-275z