A Képviselő-testület 2012. május 31-i ülése

Írta:  2012.05.25.
A Képviselő-testület 2012. május 31-i ülése


Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltésNapirendi pontok:
1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 270/kieg/1 rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
270kieg2
letöltés
 
letöltés
270kieg3
 
2. Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 252./kieg/1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

3. Az egyes ingatlanokkal kapcsolatos támogatások tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek módosításáról szóló ..../2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotása 254/kieg/1 rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

254kieg2
letöltés

 
4. A helyi környezet védelméről, a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő      közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet és a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, új rendelet alkotása 251/kieg.2 rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
5. A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006. (V. 02.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 255./kieg/1.             rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
6. A tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet megalkotása  271/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

271kieg2
letöltés

 
7. Javaslat a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervére 272/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


8. Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása  236./kieg/2. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 

9. Kondor Béla Közösségi Ház és a Helytörténeti Gyűjtemény szervezeti egyesítése 235/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
Meghívottak: PIHGY, Helytörténeti Gyűjtemény, Kondor Béla Közösségi Ház vezetői
letöltés

 
10.A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása 225/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívott: Kovács Csaba kuratóriumi titkár
letöltés

 
11. Tulajdonosi döntések meghozatala 247kieg/3
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
12. Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatott személyek foglalkozás-egészségügyi vizsgálatára 228/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
13. „Pestszentimre Városközpont megújítása” című pályázat projektelemeinek megvalósítására vonatkozó beruházási alapokmányok elfogadása  231/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Péterszegi Imre projektmenedzser (Városrehabilitáció18 Zrt)
letöltés
 
 
14. Budapest XVIII. kerület Nemes utca 36. szám alatt létesítendő gyermekorvosi rendelőt magába foglaló szolgáltató ház építésére vonatkozó beruházási alapokmány módosítása 232/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak:
- dr. Maitz László ügyvezető (Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi  Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft),
- Péterszegi Imre projektmenedzser (Városrehabilitáció18 Zrt)
letöltés

 
15. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egységes Közalkalmazotti Kedvezmény Szabályzatának felülvizsgálata 248/kieg/1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
16. A kötvényállomány kezelésével kapcsolatos felhatalmazás 267/kieg/1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
 
17. Társadalmi Megújulás Operatív Program - Óvodafejlesztési pályázat beadása. Kódszám:TÁMOP-3.1.11-12/1. 233/kieg/1.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés

 233kieg2
letöltés

 
18. Pestszentimrei Közösségi Ház gazdasági szervezeti egységének ideiglenes elhelyezése a Közösségi Ház átépítésének időtartamára  256/kieg/1 rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ódor Katalain, Pestszentimrei Közösségi Ház igazgatója
letöltés

 
19. Pestszentimre Városközpont megújítása című pályázat megvalósítása céljából a Városrehabilitáció 18 Zrt-vel kötött rehabilitációs megbízási szerződés módosítása (KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001) 249/kieg/1 rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
20. Tersánszky Józsi Jenő sétány átnevezése Somogyi László sétánnyá  278.
Előterjesztő: Kiss Róbert képviselő
letöltés

278kieg1
letöltés

 
21. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2011. évi beszámolójának és Közhasznúsági jelentésének elfogadása 245/kieg/1.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, TM Audit Kft.
letöltés

 
22. M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása 246/kieg/1.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, TM Audit Kft.
letöltés

 
23. Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása 244/kieg /1.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, TM Audit Kft.
letöltés

 
24. Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 269/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző
letöltés

 
25. Intézmény vezetői megbízások
234/Z Zárt ülés!   rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
26. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
253/Z/kieg./1. Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés


27. Semmelweis kitüntetés adományozása 229/Z/kieg/1.  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


28. Egyezség jóváhagyása 230/Z Zárt ülés!   
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
29. Pestszentlőrinc-PestszentimreÖnkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 276/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés

 
30. Az Elszámoltatási Munkacsoport tagjának visszahívása 277/Z/kieg/1.  Zárt ülés!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 

31. Interpellációk

32. Kérdések

- Kerd-01: Helységnév tábla (Gönczöl A. Þ Ughy A .)letöltés

kerd01 válaszletöltés


33. Tájékoztatók, bejelentések

- Polgármesteri beszámoló (helyszíni kiosztással) Taj-01

letöltés


Sürgősségi napirendek:

S1. Döntés bérlakások bérlőkijelölési jog alapján történő hasznosításáról S1-279.

letöltés


S2. Az Airport Regions Conference (ARC) nemzetközi szervezetben való önálló tagsághoz szükséges szándék kinyilvánítása
S2-281

letöltés

S3. Az MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat beadása S3-282

letöltés

S3-282kieg1

letöltés

S3-282kieg2

letöltés


S4. Tulajdonosi döntés a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat többségi tulajdonában lévő FTC-PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak személyéről   S4-283/Z

letöltés

 S4-283/Zkieg
letöltés

 Kiegészítések céges napirendekhez (247,249,245,244,246)
letöltés