Képviselő-testület 2012. július 5-i ülése

Írta:  2012.06.29.
Képviselő-testület 2012. július 5-i ülése

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 353. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló

353. kieg1
letöltés

 
2. Az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 297. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 
3. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) számú Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testület rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotása  338. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 338.kieg.1.
letöltés

4. Az egyes átszervezésekből és jogszabályváltozásokból eredő módosítások átvezetését célzó, helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása 343.rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 
5. Rendeletalkotás a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 337.   rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő:Ughy Attila polgármester

 
6. Épületek helyi egyedi védelem alá helyezése és az ehhez szükséges az épített környezet helyi védelméről szóló 32/2010 (IX. 14) számú önkormányzati rendelet módosítása 301. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
7. Rendelet alkotás a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) számú rendelet módosításáról  329. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

329.kieg1
letöltés
 
8. Döntéshozatal a 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának módosításához szükséges eljárás megindításához 302. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 
9. Közművelődési intézmények átszervezése  350. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
Meghívottak: Rózsa Művelődési Ház, Kondor Béla Közösségi Háza, Városgazda Zrt vezetői
 
Kiegészítés:
letöltés
 
10. Az Egyesített Szociális Központ átalakításával összefüggő fenntartói döntések  309. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Központ vezetője, Madarassy Judit Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ vezetője
 
 
11. A szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai programjának jóváhagyása 294. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Központ vezetője, Madarassy Judit Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ vezetője
 
 
12. Testvérvárosi megállapodás megkötése az erdélyi Körösfő (Románia) község Önkormányzatával  303. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Antal János Körörsfő polgármestere
 
 
13. Javaslat a Botafogo Táncegyüttes támogatására 295. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
Meghívott: Dalotti Tibor Botafogo Táncegyüttes vezetője
 
 
14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. Közötti haszonbérleti szerződés módosítása 354. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
354kieg1
letöltés
 
Kiegészítés:
letöltés
15. Intézményi vagyonhasználati- és kezelési szerződések  345. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 
16. A Budapest, XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Lakatos út 9-13. fsz. 5. szám alatti irodahelyiség térítésmentes használatáról szóló szerződés meghosszabbítása a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közmunka Egyesülettel 296. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 
17. A Nők a XVIII. kerületért Alapítvány Bp. XVIII. kerület, 150811 helyrajzi számú, Üllői út 453. szám alatt lévő helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítása 320. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó kuratóriumi elnök
 
 
18. Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Projekt 18 Kft felé fennálló tartozásáért vállalt önkormányzati kezesség egybeszámítással történő rendezéséről  336. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Kiegészítés:
letöltés

Kiegészítés:
letöltés

19. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 2012. évi üzleti tervének elfogadása 357. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
357.kieg1
letöltés

357kieg
letöltés


20. A Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek részére megítélt felújítási, korszerűsítési támogatások felülvizsgálata  355.rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 
21. KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú, „Iciri Piciri" Bölcsőde a peremkerületben" című pályázat keretén belül, az Attila u. 13. sz. alatti 153513 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás, 40 férőhelyes bölcsőde támogatási szerződéséhez szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala 299. rendkívüli eljárással
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 
22. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 304.rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
 
304kieg1
letöltés
 
23. Közösségi kert létesítési lehetőségeinek vizsgálata 300. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Petrovai László képviselő

Melléklet a 300. számú előterjesztéshez
letöltés
 
24. Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 356. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Peitler Péter jegyző
 
 
25. A szociális intézmények vezetői megbízása  317/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Bakonyiné Bedő Noémi, Bálint Ramóna, Lőrinczi Andrea, Sellei Zoltán
 
 
26. Az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői státuszával összefüggő fenntartói döntések  318/ZZárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Kiss Ferencné az Egyesített Bölcsődék vezetője, Balog Terézia az Egyesített Bölcsődék általános intézményvezető helyettese
 
 
27. Igazgatóhelyettesi megbízások 319/Z        Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 
28. Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékvágás út - Alacskai út között elhelyezkedő, 156051/2, 156051/3, 156051/4 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában 344/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
 
29. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása  293/Z Zárt ülés!rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
 
30. A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros XVIII. kerületi Szervezete tartozásának elengedése és helyiség igényével kapcsolatos döntés 347/Z Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
347/Zkieg1
letöltés

 31. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 349/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
349/Zkieg1
letöltés

 
32. Interpellációk:

Int-01: Lesz-e az Alacska lakópark közepén park?
letöltés
           
Int-01 válasz:
letöltés


Int-02: Martinovics téren létrehozott focipálya
letöltés
         
Int-03: Csontváry utcában történt baleset
letöltés
           
Int-04: Benjámin utcai park
letöltés
           
Int-05: Régi piac területén folyó munkálatok
letöltés
 
33. Kérdések
 
34. Tájékoztatók
       -Taj-01:Polgármesteri Tájékoztató (helyszínen kerül kiosztásra)
letöltés


Sürgősségi napirendek:

S1-365.: Gazdasági, pénzügyi munkacsoport létrehozása
letöltés

 
S2-366.: Láthatósági mellény az óvodásoknak és iskolásoknak
letöltés

 
S3-367.: Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (ŰX.21.) önkormányzati rendelet módosítása
letöltés

S4-368: Döntés a Budapest, XVIII. kerület, Bajcsy- Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi szánú ingatlanon építendő új óvoda építése kapcsán a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő a ráépítés következményeit szabályozó megállapodás tárgyában
letöltés


Bizottsági határozatok gyűjteménye
letöltés

Oksib-haározatok:
letöltés