Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. július 4-i ülése

Írta:  2012.06.29.
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. július 4-i ülése


MeghívóHatározat-kivonatJegyzőkönyvJegyzőkönyv (zárt ülés)
Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 353.
 

letöltés 353

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló- Kiegészítés a 353. számú előtejesztéshez 353/kieg/1.


2.) Az ingatlanon belüli csatornarákötések szociális rászorultsági elven való támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 297.

letöltés 297


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester


 

3.) A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) sz. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testület rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotása 338.  

letöltés 338


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester


 

4.) Az Egyesített Szociális Központ átalakításával összefüggő fenntartói döntések 309.

letöltés 309


Előterjesztő:
Csomó Tamás alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Egyesített Szociális Központ vezetője, Madarassy Judit, Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ vezetője


 

5.) Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Projekt 18 Kft felé fennálló tartozásáért vállalt önkormányzati kezesség egybeszámítással történő rendezéséről 336.

letöltés 336


Előterjesztő:
Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester


 

6.) Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 2012. évi üzleti tervének elfogadása 357.

letöltés 357


Előterjesztő:
Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester


 

7.) Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek részére megítélt felújítási, korszerűsítési támogatások felülvizsgálata 355.

letöltés 355


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester


 

8.) KMOP-4.5.2-11-2012-0013 azonosító számú, "Iciri Piciri" Bölcsőde a peremkerületben" című pályázat keretén belül, az Attila u. 13. sz. alatti 153513 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás, 40 férőhelyes bölcsőde támogatási szerződéséhez szükséges Képviselő-testületi határozat meghozatala 299.

letöltés 299


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kiss Ferencné, EBI vezetője, Dömötör István helyi önkormányzati képviselő
9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékvágás út – Alacskai út között elhelyezkedő 156051/2., 156051/3, 156051/4 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában (zárt ülés) 344/z.


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester


 

10.) A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros XVIII. kerületi Szervezete tartozásának elengedése és helyiség igényével kapcsolatos döntés (zárt ülés) 347/z.


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester- Kiegészítés a 347/z. számú előterjesztéshez 347z/kieg1 

11.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme (zárt ülés)  349/z.


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester


 

12.) Közbeszerzési terv módosítása PEB-298.

letöltés 298


Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester- Kiegészítés a 298. számú előterjesztéshez PEB-298/kieg.


13.) EgyebekHelyszíni kiosztású előterjesztés:


Tájékoztatás az Önkormányzat és K&H Bank Zrt. közötti megállapodásról PEB-364.

letöltés PEB364

Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester