Tulajdonosi Bizottság 2012. július 3-i ülése

Írta:  2012.06.29.
Tulajdonosi Bizottság 2012. július 3-i ülése

Meghívó
letöltés


Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv

letöltés


Zártjegyzőkönyv

letöltés

Napirendi pontok:

1.) A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) számú Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testület rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotása Kt-338.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés
 
2.) Közművelődési intézmények átszervezése Kt-350.
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
Meghívottak: Rózsa Művelődési Ház, Kondor Béla Közösségi Háza, Városgazda Zrt vezetői
letöltés

 
3.) Az Egyesített Szociális Központ átalakításával összefüggő fenntartói döntések Kt-309.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Központ vezetője, Madarassy Judit Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ vezetője
letöltés

 
4.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. Közötti haszonbérleti szerződés módosítása Kt-354.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
5.) Intézményi vagyonhasználati- és kezelési szerződések Kt-345.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
6.) A Budapest, XVIII. kerület 152172/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Lakatos út 9-13. fsz. 5. szám alatti irodahelyiség térítésmentes használatáról szóló szerződés meghosszabbítása a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közmunka Egyesülettel Kt-296.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
7.) A Nők a XVIII. kerületért Alapítvány Bp. XVIII. kerület, 150811 helyrajzi számú, Üllői út 453. szám alatt lévő helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítása Kt-320.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó kuratóriumi elnök
letöltés

 
8.) Döntés a Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Projekt 18 Kft felé fennálló tartozásáért vállalt önkormányzati kezesség egybeszámítással történő rendezéséről Kt-336.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
9.) Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 2012. évi üzleti tervének elfogadása Kt-357.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
10.) A Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek részére megítélt felújítási, korszerűsítési támogatások felülvizsgálata Kt-355.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

   

11.) Közösségi kert létesítési lehetőségeinek vizsgálata Kt-300.
Előterjesztő: Petrovai László képviselő
letöltés

300. kiegészítés
letöltés

 
12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékvágás út - Alacskai út között elhelyezkedő, 156051/2, 156051/3, 156051/4 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása tárgyában Kt-344/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
13.) A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros XVIII. kerületi Szervezete tartozásának elengedése és helyiség igényével kapcsolatos döntés Kt-347/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

Kiegészítés az előterjesztéshez
letöltés

 
14.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme Kt-349/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

Kiegészítés az előterjesztéshez!
letöltés


 
15.) Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és házas ingatlan tulajdonjogának cseréje Tul-307/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás:
letöltés

 
16.) Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és házas ingatlan bérletjogának cseréje Tul-308/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás:
letöltés

 
17.) Budapest XVIII. kerület, 157733 hrsz-ú, Krasznahorka u. 19-21. sz. alatti ingatlan elidegenítésre vonatkozó elvi döntéshozatal Tul-305.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
18.) Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 25. sz. ingatlanon található (Lónyai Telep 1) mobiltorony területhasználati szerződésének meghosszabbítása Tul- 306
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
19.) Budapest XVIII. kerület, Mocorgó Óvoda kazáncserére vonatkozó beruházási alapokmány elfogadása Tul-310/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
20.) Budapest XVIII. kerület, Zenevár Óvoda a kazáncserére vonatkozó beruházási alapokmány elfogadása Tul-311/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
21.) Budapest XVIII. kerület, Kastélydombi Általános Iskola kazáncserére vonatkozó beruházási alapokmány elfogadása Tul-312/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
22.) Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje Tul-327/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás:
letöltés

 
23.) Bérleti jog felmondása (költség alapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-328/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
24.) Határozott időre bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-334/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
25.) Önkormányzati bérlakás felújításához kamatmentes kölcsön biztosítása Tul-335/z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
26.) Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 119. (Brigád u. 68.) 142771 hrsz. alatt nyilvántartott 2381 m2 alapterületű, a Budapest XVIII. kerület kerületi önkormányzattal közös tulajdonban álló ingatlan 2/10 tulajdoni hányadának értékesítése Tul-341.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
27.) Budapest XVIII. kerület 141275 hrsz-on nyilvántartott, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 22. sz. alatt lévő ingatlan értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásaTul-362.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
28.) Egyebek

H1.) A Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 30. sz. alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész legfeljebb 10 évi határozott időtartamú, bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat elbírálása
letöltés