Nyomtatás

Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2012. szeptember 25-ei rendkívüli ülése

Írta:  2012.09.21.
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési  Bizottság 2012. szeptember 25-ei renddkívüli ülése

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv


Napirendi pontok:


1. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása
KT-393.
letöltés
Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester

2. A helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló rendelet módosítása
KT-394.
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
3. Településrendezési döntés a Bp. XVIII. kerület Szántás utca - Kerékvágás utca -Boronás utca - (056066) hrsz-ú közterület által határolt tömb szabályozási tervének hatályon kívül helyezési eljárásának megindításáról
KT-384.   
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
4. A csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoport új tagjának megválasztása
KT-381/Z            Zárt ülés!   
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 

5. Egyebek