Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. szeptember 26-i rendkívüli ülése

Írta:  2012.09.21.
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2012. szeptember 26-i rendkívüli ülése


Meghívó


Határozat-kivonat


JegyzőkönyvNapirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 391.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
letöltés 391


- Kiegészítés a 391. számú előterjesztéshez 391/kieg2.
letöltés 391kieg2

 

2.) A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) sz. rendelet megalkotása 393.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés 393

 

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötendő feladat ellátási- és támogatási szerződés jóváhagyása 419.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló
letöltés 419


Kiegészítés a 419. számú előterjesztéshez 419/kieg1. 
letöltés

 

4.) Az MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat beadásával kapcsolatos döntések 418.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés 418

 

5.) Tulajdonosi döntések (Városgazda XVIII. kerület Nonporfit Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása) 405.

Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés 405

 

6.) Közbeszerzési terv módosítása PEB-414.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés 414

 

7.) Egyebek

·        Tájékoztató Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának I. féléves helyzetéről Taj-376.

Meghívott: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló

letöltés 376

  • Tájékoztató a 151-152-153/2012. (VII.04.) számú bizottsági határozatok végrehajtásáról Taj-396. letöltés 396
  • Tájékoztató a 2006. évi elévült hátralékokról Taj-399.
  • letöltés 399


Helyszíni kiosztású előterjesztés:

Közoktatási intézmények működtetése H1-423.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Kucsák László alpolgármester
letöltés 423


A Gloriett Általános Iskola látvány-csapatsport támogatási rendszerére épülő pályázatának támogatása H2-425.
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés 425