Képviselő-testület 2012. szeptember 27-ei rendkívüli ülése

Írta:  2012.09.21.
Képviselő-testület 2012. szeptember 27-ei rendkívüli ülése

Az ülés kiegészítő anyagainak elérhetősége

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2012. évi költségv etéséről szóló 6/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
391. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló

391kieg2
letöltés


2. Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/19ö97. (X.21. ) önkormányzati rendelet módosítása
392. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

392kieg1
letöltés


3. A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása
393. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4. A helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló rendelet módosítása
394. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő:
dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

5. Képviselő-testület 2012. II. féléves munkatervének módosítása
395. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6. Szent Imre nevű települések évenkénti találkozójára vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásának jóváhagyása
383. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő:
dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

7. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötendő feladat ellátási- és támogatási szerződés jóváhagyása
419. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló

419/kiegészítés1
letöltés


8. Egységes közalkalmazotti Szabályzatának módosítása
416.
letöltés
Előterjesztő:
Ughy Attila polgármester

9. Településrendezési döntés a Bp. XVIII. kerület Szántás utca - Kerékvágás utca - Boronás utca - (056066) hrsz-ú közterület által határolt tömb szabályozási terv ének hatályon kívűl helyezési eljárásának megindításáról
384. rendkívüli eljárással!
letöltés

Előterjesztő:
dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10. Az MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat beadásávalkapcsolatos döntések
418. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő:
dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

418kieg1
letöltés


11. Döntéshozatal Budapest XVIII. kerület, Hargita tér területén elhelyezendő 56-os emlékmű állításáról
390.            rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Schmidt Mária Terror Háza Múzeum főigagzatója, dr. Grünqwald Mária szakértő
 
390kieg1
letöltés

 
12. Köznevelési szerződés a Micimackó Kuckója Óvodáért Alapítvánnyal
386.             rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
 
13. Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával
401.            rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
14. Tulajdonosi döntések meghozatala (Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása)
405.             rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

405kieg1
letöltés


15. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
377/Z  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
16. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú helyi támogatás határozat elbírálása
378/Z   Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
 
17. Kitüntetési javaslatok a szociális és gyermekvédelmi ágazat területén
382/Z   Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
382kiegészítés1
letöltés
 
18. A csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoport új tagjának megválasztása
381/Z   Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
19. Bizottsági tag változás
402/Z   Zárt ülés!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István frakcióvezető helyettes
 
20. Interpelláció
 
Int-01: Kőrös Péter MSZP frakcióvezető úr interpellációja dr. Peitler Péter jegyző úrhoz (Szeptember 27-ei rendkívüli ülés)
letöltés
Int-02: Kőrös Péter MSZP frakcióvezető úr interpellációja Ughy Attila polgármester úrhoz (MALÉV, Dunaferr)
letöltés
Int-03: Kőrös Péter MSZP frakcióvezető úr interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármester úrhoz (BKIK)
letöltés
Int-02: Kőrös Péter MSZP frakcióvezető úr  2. interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármester úrhoz  (Városgazda18)
letöltés
 
21. Kérdések
 
22. Tájékoztató:
-Tájékoztató Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
376., 376. kieg (könyvvizsgálói jelentés) (szeptember 14-én kiküldésre került)
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló
 

Bizottsági-határozatgyűjtemény
letöltés