Tulajdonosi Bizottság 2012. szeptember 25-i rk. ülése

Írta:  2012.09.25.
Tulajdonosi Bizottság 2012. szeptember 25-i rk. ülése

Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés


Jegyzőkönyv
letöltés


Zárt jegyzőkönyv
letöltés


 
Napirendi pontok:
1.) Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Kt-392.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
2.) A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása Kt-393.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötendő feladat ellátási- és támogatási szerződés jóváhagyása Kt-419.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

Kiegészítés az előterjesztéshez:

letöltés

 
4.) Az MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat beadásával kapcsolatos döntések Kt-418.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
5.) Döntéshozatal Budapest XVIII. kerület, Hargita tér területén elhelyezendő 1956-os emlékmű állításáról Kt-390.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Schmidt Mária Terror Háza Múzeum főigazgatója, dr. Grünwald Mária szakértő
letöltés

 
6.) Együttműködési megállapodás megkötése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával Kt-401.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
7.) Tulajdonosi döntések (Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása) Kt-405.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
8.) Bérleti jog felmondása (költségelvű lakbért nem fizetők esetében) Tul-411/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
9.) A Budapest XVIII. kerület Kubinyi utca 14. (155275/0/A/1 hrsz-ú) ingatlan értékesítésére vonatkozó döntésTul-388.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
10.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása Tul-400/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
11.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások piaci történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása Tul-407/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
12.) Lejárt bérleti szerződésű, határozott időre (1-2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-409/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

Kiegészítés az előterjesztéshez:
letöltés

 
13.) Lejárt bérleti szerződésű, határozott időre (2-5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-410/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
14.) Részletfizetési kérelem elbírálása Tul-415/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
15.) Tulajdonosi hozzájárulás az 1181 Bp., Kondor Béla sétány 10. sz. alatt működő Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola és Oktatóház Iskolacentrum Nonprofit Kft. között kötendő bérleti szerződéshez Tul-420.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
16.) Egyebek