Képviselő-testület 2012. október 11-i ülése

Írta:  2012.10.05.
Képviselő-testület 2012. október 11-i ülése


Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltés

Zárt jegyzőkönyv
letöltés


Napirendi pontok:
1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének ../2012. (…) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
428/kieg/1.     rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
2. Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 30/2012. (VI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosítására  448/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
3. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításához  429/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
4. Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 451./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
5. Rendelet alkotása a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről 454/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés

 
6. Rendelet alkotása a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok és a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségről 455/kieg/1.rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester
letöltés

 
7. Intézményi átszervezésekkel kapcsolatos rendeletmódosítások  432/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
8. A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 453/kieg/2. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés
 
 
9. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2012 (III. 08) önkormányzati rendelet módosítása  464./kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához   466.
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

466kieg1
letöltés

 
11. A Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek részére megítélt felújítási, korszerűsítési támogatások felülvizsgálata 355.
(2012. július 5-i ülésre kiküldött előterjesztés)
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
(426/2012. (VII. 05.) sz. határozattal elnapolták)


12. Döntés a közterületen illegálisan elhelyezett gépjárművekről 460/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

13. Pályázat kiírása Budapest, XVIII. kerület Bajcsy Zsilinszky utca 74. szám alatti, 158910 hrsz-ú ingatlanon építendő új óvoda építése kapcsán  449/ kieg/ 1.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

449kieg2
letöltés


14. Közösségi kertekkel kapcsolatos javaslat  446/kieg/1.     rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
15. Döntés a köznevelési intézmények működtetéséről 433/kieg/1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Kucsák László alpolgármester
letöltés

433kieg2
letöltés


16.Javaslat a Budapest XVIII. kerületben lévő egyes közterületi utcanevek védetté nyilvánításáról  422. 
(2012. szeptember 27-i ülésre kiküldött előterjesztés)
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
(476/2012. (IX. 27.) sz. határozattal elnapolták)
 
422kieg1
letöltés

422kieg2
letöltés


17. Budapest Főváros Kormányhivata V-B-004/0009581/2012. számú javaslatával kapcsolatos döntés  467.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


18. Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatokról 462/kieg/1.        rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Peitler Péter jegyző
letöltés


19. Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tag változás 468/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán frakcióvezető
letöltés

 
20. Bizottsági tag változás 402/Z Zárt ülés!   
(2012. szeptember 27-i ülésre kiküldött előterjesztés)
Előterjesztő: Dömötör István frakcióvezető helyettes
(489/2012. (IX. 27.) sz. határozattal elnapolták)
 
 
21. A Máltai Szeretetszolgálat víz- és csatornadíj tartozásával kapcsolatos döntés 459/Z/kieg/1. Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

 
22. Budapest, XVIII. kerület Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozó döntéshozatal 452/Z/kieg/1 Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

 
23. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú lakásépítési helyi támogatás határozat elbírálása  431/Z/kieg/1 Zárt ülés!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
letöltés

 
24. Interpellációk
 
Int-01: Városkép újság tájékoztatása a Képviselő-testület szeptember 27-ei rendkívüli üléséről
letöltés

 
25. Kérdések
 
Kerd-01: Önkormányzatunk lépései köznevelési intézményeink kapcsán
letöltés
 
Kerd-02: Rendőrségi támogatások felhasználása, térfigyelőink állapota
letöltés

 
26. Tájékoztatók, bejelentések
          - Polgármesteri tájékoztató Taj-01
letöltésSürgősségi előterjesztések:
  
S1.     Pestszentimre Városközpont Funkcióbővítő Rehabilitációja” című projekt érdekében kötendő haszonbérleti és bérleti szerződésekkel kapcsolatos döntéshozatal 469/Z (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


S2.    Hozzájárulás a Pándy Árpád Pestszentimrei Gyűjtemény Alapítvány név használatához 470. Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


S3.    Uzsok tér emléktábla 471.
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő
letöltés