Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2014. február 05-ei rk. ülése

Írta:  2014.01.31.
Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2014. február 05-ei rk. ülése


Meghívó
letöltés

Határozat-kivonat
letöltés

Jegyzőkönyv
letöltésNapirendi pontok:
 
1. Ferihegyi Repülőtérre vezető út átépítésével kapcsolatos tervek állapotának ismertetése
Taj-01. (szóbeli tájékoztató)
Meghívott: Bátori Gábor projekt manager (BKK)

2. Béke tér fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató
Taj-02. (szóbeli tájékoztató)
 
3. Budapest Főváros új Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Rendezési Szabályzatának (FRSZ) ismertetése és véleményezése (A 314/2012(XI.8.) Korm. rendelet 38. §. szerinti kerületi vélemény megadása)
Taj-03. (az anyag elérhetősége e-mailben kerül kiküldésre az anyag terjedelmére való tekintettel)
Meghívott: András István vezető tervező (BFVT)
 
Taj-03 - főépítészi vélemény
letöltés

 
4. Egyebek
 
- A XVIII. kerületi erdőterületekkel kapcsolatos tájékoztató
Taj-04.
letöltés