A Képviselő-testület 2015. február 24-i (kedd) 14.00 órakor kezdődő ülése

Írta:  2015.02.13.

A Képviselő-testület 2015. február 24-i (kedd) 14.00 órakor kezdődő ülése


Meghívó

letöltés


Határozat-kivonatpdfLetöltés

 

Jegyzőkönyv

letöltés


Zárt jegyzőkönyv

letöltés
Napirendi pontok

1, Rendeletalkotás Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
36. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló
letöltés

36kieg1
letöltés
36kieg2
letöltés
36kieg3
letöltés
36kieg4
letöltés

2, Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
43. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


3, Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
20. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés

20kieg1
letöltés


4, Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról
22. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés

22kieg1
letöltés
22kieg2
letöltés
22kieg3
letöltés
22kieg4
letöltés

5, Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
24. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

24kieg1
letöltés
24kieg2
letöltés

6, Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítása
41. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

41kieg1
letöltés
41kieg2
letöltés

7, A 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet megalkotása
23. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


8, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyelteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
29. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló
letöltés


9, A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása
39. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

39kieg1
letöltés
39kieg2
letöltés
39kieg3
letöltés


10, A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
32. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

32kieg1
letöltés
32kieg2
letöltés
32kieg3
letöltés

11, A Városrehabilitáció18 Zrt.-vel kötött rehabilitációs alapszerződés módosítása, döntés támogatási szerződés megkötéséről
44. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

44kieg1
letöltés
44kieg2
letöltés
44kieg3
letöltés

12, Javaslat a PPVSZ 72/A számú kerületi szabályozási tervének felülvizsgálatára
30.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


13, Budapest XVIII. kerület Kormányhivatal helyiségigényével kapcsolatos döntés
28. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


14, Döntés az 1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 84. sz. alatti önkormányzati ingatlanban óvoda további működtetése érdekében vagyonhasználati szerződés megkötése tárgyában
33. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


15, A Jövő Ifjúságért Egyesület kérelme a Budapest XVIII. kerület 151159/7/A/227 hrsz-ú természetben a Havanna u. 50. fszt. 227. szám alatti helyiség térítésmentes használatára
35. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
letöltés

35kieg1
letöltés


16, Együttműködési megállapodás kötése a Lőrinc United FC Sportegyesülettel a Bp. XVIII. kerület Thököly út 5. szám alatti műfüves futballpálya üzemeltetésére vonatkozóan
46. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


17, Az Önkormányzat és a Hivatal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonhasználati szerződésének módosítása
38. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

38kieg1
letöltés
38kieg2
letöltés

18, Együttműködési megállapodások jóváhagyása bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan
21. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


19, Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása
27. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


20, Hozzájárulás járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosításához
18. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató (Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató nonprofit Közhasznú Kft.)
letöltés


21, Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
19/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
letöltés


22, Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miatti felmentése
37/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


23, Döntés a„Mese Presszó Bt. részére engedélyezhető részletfizetés tárgyában
40/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés


24, Budapest XVIII. kerület 151126/56 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó döntéshozatal
34/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

34/Zkieg1
letöltés


25, Budapest XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díjának módosítására vonatkozó kérelem elbírálása
26/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés


26, Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
42. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
letöltés


27, A fővárosi küldött 2014. évi beszámolója
31. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
letöltés


28, „Pestszentimre városközpont megújítása” és „A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja” c. városfejlesztési projektről készült 2014. évi éves beszámoló
25. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

25kieg1
letöltés
25kieg2
letöltés

29, A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2014. évben kapott kompenzáció felhasználásáról
45. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés

45kieg1
letöltés
45kieg2
letöltés


30, Interpellációk
Int-01: Teljes szélességű útfelújítások
Előterjesztő: Petrovai László képviselő
letöltés

Int-01válasz
letöltés


31, Kérdések

32, Tájékoztatók, bejelentések


Sürgősségi előterjesztések:

S1, Javaslat az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra
47.
Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő
letöltés
 
S2, Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal
48.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
S3, „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány” alapító okiratának tagcsere miatti módosítása
49/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
49/Zkieg1
letöltés

 
S4, Előzetes jóváhagyás a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat földgáz energia beszerzéséhez, csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása
50/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
50/Zkieg1
letöltés
50/Zkieg2
letöltés

 
S5, Tulajdonosi döntések PLER Kézilabdasport Kft. ügyében
51/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 
S6, Vizsgálat a megújuló energiaforrások helyi hasznosítása érdekében a telepített napelemekre vonatkozó önkormányzati kompenzációs támogatás lehetőségeiről
52.
Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő
letöltés
 
S7, A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának megalapozása
53.
Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő
letöltés

S8, „Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde energetikai fejlesztése” építés beruházási alapokmányának elfogadása
54.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
letöltés

S9, PLER Kézilabdasport Kft. (NB I. férfi kézilabda) új támogatási szerződés
55.
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
letöltés
 


Bizottsági határozatok gyűjteménye:

I. rész

letöltés

II. rész
letöltés

 

Hír naptár

« Szeptember 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Csatlakozz közösségünkhöz