Képviselő-testület 2015. május 19-ei ülése

Írta:  2015.05.08.

Képviselő-testület 2015. május 19-ei ülése

Meghívó

letöltés


Határozat-kivonatpdfLetöltés

 


Jegyzőkönyv

letöltés


Zárt jegyzőkönyv

letöltés
Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
120. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló
 
120kieg1letöltés
120kieg2letöltés


2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
111. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló
 
111kieg1letöltés
111kieg2letöltés

 
3. Rendeletalkotás a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
92. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
4. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
113. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
5. Rendeletalkotás az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
104. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
104kieg1letöltés

6. Rendeletalkotás a „Gólyahír” Program bevezetéséről
107. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
7. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
106. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
106kieg1letöltés

 8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2014. évi éves beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadása
117. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Banyár László Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt, Jankó Zoltán TM Audit Kft
 
117kieg1letöltés
117kieg2letöltés
117kieg3letöltés
117kieg4letöltés
 
9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött feladatellátási- és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása
118. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
118kieg1letöltés
118kieg2letöltés
118kieg3letöltés

10. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programja
121. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

121kieg1letöltés
 
11. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek támogatása
103. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester
 
12. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének és a Kft 2015. évi üzleti tervének elfogadása
94. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Dr. Maitz László Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.ügyvezető igazgatója, Simon Balázs Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági igazgatója
 
13. Döntés a Budapest Főváros XVIII. kerületében házasságot kötő párok megajándékozásáról
109. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
14. Budapest XVIII. kerület 141154 helyrajzi szám alatt található 67 négyzetméteres helyiség hasznosítására vonatkozó ismételt döntéshozatal
110. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
15. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Gazdaság- és Térségfejlesztési Klaszter megalapítása
86. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
16. Döntés az URBACT III. Együttműködési Programon való részvételről
85. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
17. A Thököly út 5. szám alatti műfüves futballpálya használatát szabályozó háromoldalú együttműködési megállapodások megkötése
116. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
18. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő Együttműködési megállapodások jóváhagyása
96. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
19. Kerületi sportszervezetek 2015/16 évi Tao. pályázatai
122. rendkívüli eljárással
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
Kt-122kieg1
letöltés
 
20. 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés
93. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit (Csibész), Marton Attiláné (EBI)
 
21. A „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítvány a tehetséges muzsikusokért” Alapítvány támogatási szerződés módosítása
97. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
 
22. Az Önkormányzati tulajdonú épületben működő KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működtetési feladatainak vállalása
98. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Hományi Tamás Márton (KLIK XVIII. Tankerülete)
 
23. A Humán Papillóma vírus elleni védőoltás támogatása fiúk számára
90. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
24. Életjel Alapítvány támogatási kérelme
114. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
25. A közművelődési intézmények és a Gazdasági Ellátó Szolgálat alapító okiratának módosítása
102. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
26. A köznevelési intézmények alapító okiratának módosítása
112. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
 
27. 2015. évi nyári életmód tábor pályázatok értékelése (I.)
91. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
28. Közlekedésbiztonságot növelő intézkedések, különös tekintettel a gyalogosokra
108.
letöltés
Előterjesztő: Ferencz István képviselő
 
29. Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft 2014. évi éves beszámolójának elfogadása
119. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jankó Zoltán TM Audit Kft, Péntek Tamás
 
119kieg1letöltés

30. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2014. évről
87. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
 
31. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
89. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezető
 
32. Beszámoló a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről
115. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Tordai László tű.szds. Tűzoltóparancsnok – FKI. DPKK. XIX.HTP. Parancsnok
 
33. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója
88. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kékesi András BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője
 
34.Budapest Főváros XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Településfejlesztési Stratégia – Megalapozó munkarész /Helyzetfeltárás és -elemzés, Helyzetértékelés című anyag tartalmának elfogadása és a Településfejlesztési Koncepció Fejlesztési irányainak elfogadása
83/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

83/Zkieg1.letöltés
83/Z melléklet 1.letöltés
83/Z melléklet 2.letöltés
83/Z melléklet 3.letöltés
 
35. A Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatt lévő (148820) hrsz.-ú közterület-használatából származó használati díj hátralék rendezése
99/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
36. Szakmai kitüntetés adományozása
100/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
 
37. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú segélyhatározatok elbírálása
101/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
38. Semmelweis Díj adományozása
105/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
 
39. Interpellációk
Int-01: Belügyminisztériumi pályázat az önkormányzatoknál 2015-ben tervezett létszámleépítések után kifizetendő végkielégítések fedezetére
letöltés
(Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyhoz)
 
In-02: Állatvédelmi járőrszolgálat létrehozása
letöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

40. Kérdések
 
41. Tájékoztatók, bejelentések
- Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2014. évben végzett munkájáról
Taj-95. rendkívüli eljárással!
letöltés
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Dr. Haintz Andrea tisztifőorvos

Sürgősségi napirend:

S1. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utca – Baross utca kereszteződés körforgalmú csomóponttá átépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
S1-123.
letöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
 
S2. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt "A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" című pályázaton való önkormányzati részvétel, valamint a szükséges önerő biztosítása
S2-124
letöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Bizottsági határozatok gyűjteménye:
letöltés


 

 

Hír naptár

« Május 2014 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Csatlakozz közösségünkhöz