Elemek szűrése dátum szerint: péntek, 01 július 2016

 

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

teniszpályák bérbeadás útján történő hasznosítása céljából

1.) A Pályázat tárgyát képző ingatlan adatai:

Budapest XVIII. kerület, Thököly út 5. szám alatti, 155447/21 helyrajzi számú ingatlanon található (Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum) 7 db szabadtéri teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló faház helyiségek (közösségi tér, terem, iroda / raktár, konyha, előtér, női öltöző, mosdó és zuhanyzó, férfi öltöző, mosdó és zuhanyzó; a helyiségek összes területe 165 m2 + 34 m2 fedett terasz).

2.) A Pályázat célja, a pályázattal kapcsolatos elvárások:

Az ingatlan meghatározott területének - 5 (öt) éves határozott időtartamra szóló - bérbeadás útján való hasznosítása, a teniszpályák és kiszolgáló helyiségek üzemeltetése céljából.

3.) A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

4.) A választott eljárás: egyfordulós, nyilvános pályázat.

5.) A pályázaton történő részvétel feltételei:

A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 5.000,- Ft, mely összeget átutalással, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000005-38410009 sz. számlaszámára (kérjük az átutalás közlemény rovatába beírni: „Pályázati dokumentáció ára”), az átutalási bizonylat bemutatásával, vagy készpénzben a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárában történő befizetését követően a befizetési bizonylat bemutatásával, titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át, munkanapokon a Pályázati Felhívás megjelenése napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfőn 8:00-tól 18:00-ig, keddtől csütörtökig 8:00-tól 16:00-ig, pénteken 8:00-tól 13:00-ig).

A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a dokumentáció ára átutalásának megtörténtéről szóló banki igazolás, illetve a befizetési bizonylat benyújtását követően adja át. A dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. A dokumentáció másra át nem ruházható.

6.) Az ingatlan megtekintése:

A pályázók az ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetik meg.

A megtekintés előfeltétele a Pályázati dokumentáció megvásárlása.

7.) A pályázatok benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő): 2016. augusztus 29. (hétfő) 12:00 óra.

A pályázatot magyar nyelven, 1 (egy) eredeti, 2 (kettő) másolati példányban, zárt borítékban Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum – teniszpályák üzemeltetése” jeligével kell személyesen benyújtani az alábbi címre: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 1181 Budapest, Baross u. 7.

8.) Egyéb:

A Társaság az Ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 (tizenöt) nappal meghosszabbíthatja. A Társaság jelen Felhívást az Ajánlattételi határidő lejárta előtt indokolás nélkül visszavonhatja, amiről jelen Felhívás közlésével megegyező helyeken az Ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.

Az ajánlattevő az Ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az Ajánlattételi határidő napját követő 45 (negyvenöt) naptári nap.

A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza.

Budapest, 2016. június 23.

Kategória: Hirdetmények

Hír naptár

« Január 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Csatlakozz közösségünkhöz