Költségvetés 2005

Írta:  2015.09.16.

A 2005. évi költségvetés

I. A rendelet részét képező táblázatok

1. Bevételi főtábla

Letöltés

Bevételek 2005. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Letöltés

Bevételek 2005. évi teljesítései (grafikon)

Letöltés

2. Kiadási főtábla
Letöltés

Kiadások 2005. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Letöltés

Kiadások 2005. évi teljesítései (grafikon)

Letöltés

2.2. Tartalékok

Letöltés

3. Szakfeladati összesítő

Letöltés

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

Letöltés

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Letöltés

6. Pénzmaradvány kimutatás 2005. évről

Letöltés

6.1. Intézményi bevételek

Letöltés

6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

Letöltés

6.2. Intézményi kiadások

Letöltés

6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Letöltés

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Letöltés

Módosítások

01.

55/2005.(XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló - 33/2005. (VII. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 22/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Az 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

Tartalom
Letöltés

1. § A helyi önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) sz. rendelet

2. § a.), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

a.) bevételeinek főösszegét 24.033 millió Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 24.033 millió Ft-ban határozza meg.

2. § A 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 10. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 4., 6., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4. § A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2005. december 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

A 9/2005. (III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati költségvetési rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

1. § A rendelet a 2005. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2. § A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.

3. § 9/2005. (III. 01.) sz. Költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.

4. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

1. a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-VIII. havi teljesítési adatok figyelembe vétele,

2. a Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2005. december 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

02.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 23-i ülésén 21 igen szavazat, 7 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta 14/2006. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletét a 2005. évi költségvetés módosításáról.